Keskuskauppakamarin verolinjaukset

Keskuskauppakamarin vuoden 2019 vaikuttamistavoitteita ovat työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin, sosiaaliturvan ja ansiotuloverotuksen yhteensovittaminen sekä yritysverotuksen kilpailukyvystä huolehtiminen.

Kannanotto-verolinjaukset-vaalikaudelle-15-19

Kannanotto: Keskuskauppakamarin verolinjaukset vaalikaudelle 2015- 2019

Seuraavan vaalikauden aikana veroaste on käännettävä selvään
laskuun. Veronkiristykset ovat osaltaan lamaannuttaneet talouskasvua
ja johtaneet työpaikkojen vähenemiseen. Erityisen tärkeää on työn
verotuksen alentaminen.

Lataa tiedosto: Keskuskauppakamarin verolinjaukset vaalikaudelle 2015–2019 (pdf)

Kannanotto-verolinjaukset-kevät-2013Kannanotto: Keskuskauppakamarin

verolinjaukset keväällä 2013

Suomen talouteen tarvitaan voimakas positiivinen sysäys työpaikkojen määrän lisäämiseksi ja talouskasvun aikaansaamiseksi. Verotuksen puolella tällainen toimenpide on yhteisöverokannan alentaminen 15 prosenttiin. Yhteisöverokannan tuntuva alennus lisää investointeja ja työpaikkoja ja niiden myötä verotuloja. Se antaa yrityksille selkeän viestin siitä, että Suomeen sijoittautuminen ja investoiminen kannattavat.

Lataa tiedosto: Keskuskauppakamarin verolinjaukset keväällä 2013 (pdf)

Kannanotto-veropoliittinen-ohjelma-kaudelle-12-15Kannanotto: Keskuskauppakamarin veropoliittinen ohjelma vaalikaudelle 2012-2015

Maailmantalous on vähin erin elpymässä syvästä lamasta. Suomen kilpailukyky on erittäin huono ja on vaara, että Suomen talous ei elvy muun EU:n tahdissa. Kaikessa talouspolitiikassa on tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettava Suomen kilpailukyvyn palauttaminen. Vaikka valtion velkaantuminen näyttää vielä jatkuvan ja valtion velka saavuttaa 100 miljardin euron rajan vuoden 2013 paikkeilla, veronkorotukset eivät ratkaise velkaantumisongelmaa, koska korotukset vaarantaisivat Suomen kilpailukyvyn.

Lue kannanotto: Keskuskauppakamarin veropoliittinen ohjelma vaalikaudelle 2012-2015