Verotus

Vaikutamme Keskuskauppakamarissa verolainsäädännön valmisteluun muun muassa antamalla lausuntoja lakiesityksiin. Otamme myös muutoin kantaa verotuksen ajankohtaisiin aiheisiin.

Vaikuttamistyötämme tukee verovaliokunta, joka koostuu jäsenyritysten edustajista. Verovaliokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa käsittelemään verotuksen ajankohtaisia aiheita.

Edustajamme ovat jäseninä Keskusverolautakunnassa, Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnassa ja erilaisissa verotusta koskevissa yhteistyöryhmissä.

Järjestämme vuosittain Suuren Veropäivän. Suuri Veropäivä on jo 20 vuoden ajan kerännyt yhteen keskeiset vero-oikeuden toimijat kuulemaan huippuluentoja ja -luennoitsijoita.

Keskuskauppakamarin vero-osaajat osallistuvat myös Kauppakamarin Veropäivä -tilaisuuksiin ympäri Suomea.

Alueelliset kauppakamarit tarjoavat jäsenyrityksilleen veroasioissa neuvontapalveluita.