Centralhandelskammaren

Tillsammans för företagens och Finlands bästa

Vi arbetar för ett livskraftigt Finland. Med våra 20 000 medlemmar är Handelskammaren den enda näringslivsorganisationen som representerar alla branscher i alla delar av landet – allt från små- och medelstora företag till de största börsbolagen. Våra medlemsföretag står för 50 procent av Finlands bruttonationalprodukt och 40 procent av arbetsplatserna. Centralhandelskammaren koordinerar de 19 regionala handelskamrarnas verksamhet och ansvarar för intressebevakningen på nationell nivå.

Vår välfärd är beroende av de arbetsplatser och skattemedel som företagen skapar. Finlands framgång går hand i hand med företagens framgång.