office

Lösningar för Finland 

Handelskamrarnas mål är ett fritt, välmående, öppet och konkurrenskraftigt Finland som är det bästa möjliga för alla. Ett sådant Finland är även den bästa verksamhetsmiljön för näringsliv och företag. 

Centralhandelskammaren rekommenderar

medals

Ett ständigt aktuellt belöningssätt 

Med Centralhandelskammarens förtjänsttecken visar du din uppskattning för din medarbetare.