Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed

Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed har i uppgift att avge utlåtanden om huruvida en viss utförd eller planerad åtgärd inom näringsverksamheten ska anses strida mot god affärssed eller i övrigt betraktas som otillbörligt förfarande inom näringsverksamheten.

Nämnden kan även avge ett utlåtande om huruvida svaranden har agerat i strid med Internationell Handelskammarens (ICC) regler för marknadskommunikation och reklam.

Kontakt information
Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed
PB 1000
00101 Helsinki
Tfn. 09 4242 6200
Fax 09 4242 6257
E-post: men(a)chamber.fi