Förbered dig på det digitala AHM-provet

Förbered dig på det digitala AHM-provet

Att avlägga provet på egen mobil enhet

Det digitala fastighetsmäklarprovet (AFM-provet) avlägger du som provdeltagare på din egen mobila enhet med Centralhandelskammarens examensapplikation i Centralhandelskammarens lokaler, varvid provarrangörens Internetuppkoppling används.

Du loggar in dig i Centralhandelskammarens examensapplikation med din individuella examenskod och med en provspecifik aktiveringskod. Den provspecifika aktiveringskoden skickas till dig som provdeltagare efter att du anmält dig till det digitala AFM-provet. Du får koden per e-post och som SMS på din telefon 2 dagar (48 timmar) före provet. Aktiveringskoderna delas ut i provsalen.

Krav på mobila enheter och tekniska anvisningar:

•  Mobila enheter som stöds är bärbara datorer och surfplattor. Provet kan inte avläggas på en mobiltelefon.

•  Webbläsare som stöds är Chrome, Safari, Firefox och Edge (de senaste versionerna). Webbläsaren Internet Explorer stöds inte.

•  Vid provtillfället är det förbjudet att använda sekretessfilter eller motsvarande skärmskydd som gör skärmen mörk.

Under provet är det förbjudet att använda alla andra program, enbart provapplikationen är tillåten.

Det ligger på provdeltagarens ansvar att se till att ovanstående krav uppfylls under provet.

Förberedelser inför provet

Se till att de tekniska kraven uppfylls.

Ta med dig följande till provet:

•  identitetshandling med bild,

• din egen mobila enhet (en dator eller surfplatta), mus och strömkabel,

• skrivmateriel (men inget papper, eftersom provarrangören tillhandahåller kladdpapper) och en fickräknare (men inte telefonen),

• mellanmål, eventuella läkemedel, öronproppar, näsduk,

•  lagböcker eller rent konkret lagstiftningsmaterial i form av utskrifter (om annat material används, leder detta till att provprestationen underkänns).

Enbart ovannämnda föremål får tas med till provet. Det ligger på ditt eget ansvar som provdeltagare att se till att du har du har med dig det lagstiftningsmaterial som behövs vid denna tentamen. Du får inte ha med dig några läroböcker eller handböcker eller andra anvisningar vid provet.

Innan provet börjar

• Vi rekommenderar att du tar dig till platsen för provet i god tid innan provet börjar.

• Ytterkläder, ryggsäckar och väskor lämnas utanför salen eller placeras nära väggarna inne i salen.

• Mobiltelefonen ska stängas av och den ska vara avstängd medan provet avläggs. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon under provet. Om du använder mobiltelefonen, leder detta till att provprestationen underkänns.

•  Koppla upp din dator mot Centralhandelskammarens nät. Du får lösenordet till nätet när du är på plats.

•  Logga in i examensapplikationen med din individuella examenskod samt den aktiveringskod som provövervakaren ger dig. URL-adressen till examensapplikationen delas ut på plats.

• Efter att du loggat in kommer du åt att kontrollera dina egna uppgifter och läsa viktiga anvisningar innan provet börjar. När du har kontrollerat uppgifterna och godkänt anvisningarna får du göra provet.

Under provet

•  Ge de andra deltagarna lugn och ro att avlägga sina prov. Om du har frågor av provövervakaren ska du räcka upp handen, så kommer provövervakaren och hjälper dig.

•  Fusk under provet är straffbart och leder till att provprestationen kan underkännas. Provtillfället övervakas noggrant.

•   Om du går ut ur examensapplikationen under provet, kan detta leda till att provprestationen underkänns.

Tid för att avlägga provet

• Du har 4 timmar tid för att avlägga provet.

• I specialfall kan examensnämnden ge 1 timme mer tid för att avlägga provet, vilket innebär att du har sammanlagt 5 timmar tid för att avlägga provet. De provdeltagare som har fått mer tid kommer automatiskt att ha en timme mer tid i examensapplikationen.

• Varje deltagare som avlägger provet har en individuell tillåten tid för provprestationen. I examensapplikationen ser du hur mycket tid du har kvar för provet.

• Toalettpauser ingår i provtiden. Under toalettpausen får du inte stänga provfönstret eller logga ut ur applikationen.

•  Du kan inte fortsätta med provet efter att tiden tagit slut eller efter att du lämnat in provet.

• Om det blir ett avbrott under provet, kan du avbryta provet tillfälligt genom att logga ut ur applikationen. Logga aldrig ut ur applikationen utan provövervakarens tillstånd. Du kan senare fortsätta med provet genom att logga in på nytt inom ramen för den tid som återstår i examensapplikationen.

Provfrågor och att lämna svar på uppgifterna

• Provet kan avläggas antingen på finska eller på svenska. Provet finns på båda språken i examensapplikationen.

• Varje uppgift (avsnitt) i provet finns på en separat sida. Skriv in dina svar i de svarsfält som finns direkt vid frågorna. Examensapplikationen sparar automatiskt de svar som finns i svarsfälten i takt med att du lämnar dina svar på uppgifterna.

• Inkludera en motivering i ditt svar på varje fråga (om det inte uttryckligen ges andra anvisningar i någon av uppgifterna). Det räcker inte med att enbart hänvisa till lagparagraferna.

• De långa essäfrågorna omfattar 3 500 tecken och de korta essäfrågorna omfattar 1 000 tecken. Kompletteringsuppgifter omfattar 100 tecken i varje separat textfält. I varje uppgift ingår anvisningar om antalet tillåtna tecken. I ditt svar ser du hela tiden hur många tecken du använt.

• Du måste inte svara på alla frågor. Du kommer att se en sammanfattning av de frågor du svarat på och de frågor du låtit bli att svara på i avsnittet ”Inlämning” i examensapplikationen. I detta avsnitt kan du också lämna in dina provsvar.

Om problem uppstår

Om eventuella problem uppstår, kan du räcka upp handen, så kommer provövervakaren och hjälper dig. Vid provtillfället är flera övervakare närvarande. Vid behov finns det också reservdatorer till förfogande.

Efter provet

Provresultaten sänds till alla deltagare per post till den adress som angetts i samband med anmälningen. Resultaten offentliggörs tidigast 6 veckor efter att provet har slutförts. Här på denna webbplats kommer också en förteckning att offentliggöras med namnen på dem som godkänts i provet och som i samband med anmälningen gav sin tillåtelse till offentliggörandet.

Bekanta dig också med nämnds anvisningar om studie- och examenssvarstekniken.