Examina och prov

Tid och plats

Lördagen 21.11.2020

Helsingfors: Mässcentrum Siipi, Messuaukio 1, 00520 Helsingfors
Uleåborg: Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1, 90100 Uleåborg
Tammerfors: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33101 Tammerfors

Anmälan

Anmälningstiden för AHM-prov (21.11.2020) börjar 31.8.2020 och slutar 22.10.2020 kl. 16.15.

Ni kan anmäla er elektroniskt via er nätbank. Annars fylla i manual anmälningsblankett.

Anmälningsvillkor och avbokning av deltagande

Anmälan till provet är bindande. Det är möjligt att omboka deltagandet avgiftsfritt en gång till nästa mäklarprovtillfälle. Om du önskar omboka deltagandet bör du meddela oss senast en vecka före provdatum. Efter detta är ombokning möjligt endast med läkarintyg.

Om du är förhindrad att delta till provet på grund av sjukdom (bör bevisas med ett läkarintyg), är det också möjligt att annullera anmälan. För annullering debiterar vi en serviceavgift på 30 €. Resten av deltagaravgiften ska återbetalas. Vi rekommenderar dock primärt att deltagandet ska ombokas till nästa provtillfälle.

Lagstiftningen, litteratur och studie- & examenssvarstekniken

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov fastställer en förteckning över den lagstiftning, rekommenderad litteratur och det övriga materialet senast två månader före provdagen.

Frågorna i fastighetsmäklarprovet och provet för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare baserar sig på författningar som finns i förteckningen samt god förmedlingssed och hyressed. I provet bör man också hantera grunderna i fastighetsvärdering. Förteckningen över litteratur är en rekommendation. Genom att läsa rekommenderat material får man en god uppfattning om provets centrala innehållet, men det är dock inte obligatoriskt att läsa alla verk.

Bekanta dig också med nämnds anvisningar om studie- och examenssvarstekniken.

Tilläggsinformation

– identitetsbevis med foto
– skrivredskap, lagbok/lagböcker, (räknare, mellanmål, mediciner, öronproppar)

9.00 Anmälningen börjar (bara i Helsingfors)
9.40 (ca) Inträde i salarna
10.00 (ca) Examensprovet börjar
10.45 Förseningstiden går ut, nya examensdeltagare släpps inte längre in i salen
11.00 Den som avstår från att avlägga provet får avlägsna sig
14.00– Examensprovet avslutas, AHM-examensprovet fyra timmar och AFM-examensprovet fem timmar efter att provet i fråga har inletts i respektive sal (tidpunkterna meddelas särskilt för varje sal)

Ytterkläderna lämnas i garderoben i aulan. Lyssna noggrant på övervakarens anvisningar.

Då du efter namnuppropet går och sätter dig på din plats får du endast ha med dig

– skrivredskap (inte papper; arrangören tillhandahåller svarspapper) och räknare
– mellanmål
– lagböcker eller utskrifter som enbart innehåller författningsmaterial (provprestationen underkänns om övrigt material används; man kan låta granska materialet före provet börjar och materialet granskas senast då examensdeltagaren avlägsnar sig från provtillfället)
– eventuella mediciner, öronproppar

Alla behövliga papper finns färdigt utdelade på borden. Egna svars- eller konceptpapper är inte tillåtna. Uppgiftspapperen får vändas då övervakaren ger lov till det och samtidigt meddelar att provet har börjat.

Läs noggrant anvisningarna på uppgiftspapperen. Anteckna tydligt ditt namn på vart och ett av svarspapperen. Även om en fråga lämnas obesvarad ska du lämna in ett papper med ditt namn och numret på frågan.

Då du avlägsnar dig från salen ska du lägga varje svar (också de blanka) i den hög längst fram i salen som är försedd med frågans nummer. Då du lämnar in svaren ska du ta med dig allt material från din egen plats och hämta det författningsmaterial som du använt vid provet till övervakaren för att granskas.

Alla examensdeltagare informeras per brev om examensresultaten. Dessutom publiceras en förteckning över de godkända examensdeltagarna på Centralhandelskammarens webbplats på adressen kauppakamari.fi.

Tidigare AHM-examina

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation fås från Centralhandelskammaren
Jurist Erkko Meri
Assistent Tanja Arvola

Telefon 09 4242 6200
kokeet(at)chamber.fi