Handelskamrarna

Företagen vill nå framgång, vara lönsamma och internationalisera sig. På resan möter de utmaningar i vilka de får stöd av handelskamrarna och deras nätverk. Ett företag som hör till handelskamrarna är inte ensamt. Som medlem i en handelskammare kan företaget koncentrera sig på sin affärsverksamhet, som en del av ett starkt nätverk.

Handelskamrarna är en stark och kunnig organisation som är nära företagen. Vi erbjuder företagen olika tjänster, opinionsbildning, publikationer, informationskällor och intressebevakning. Vi hjälper företagen att skapa nätverk. Handelskamrarna ger företagen råd i både ekonomiska ärenden och skattefrågor. Vi är en av landets största organisationer som utbildar företagens personal.