Varubesiktning

Sök varubesiktningsman.

GVM-varubesiktningsmän är opartiska experter som tillhör de främsta fackmännen inom sin bransch. De genomför teknisk granskning av en vara eller tjänst. De verkar under övervakning, ovillkorligen opartiskt, omsorgsfullt och enligt reglementet för varubesiktning.

Varubesiktningen kan gälla till exempel utredning av en fuktskada i ett egnahemshus, värdebestämning av en skogsmaskin, montering av fönsterglas i ett bostadsaktiebolag eller ett tygpartis lämplighet för produktionsbruk. Varubesiktning beställs av konsumenter, kommuner, företag, försäkringsbolag, banker och myndigheter. Besiktningsrapporter används ofta i rättegångar, där besiktningsmannen hörs som vittne.

Jurist Raisa Harju, Centralhandelskammaren