Mainonnan eettinen neuvosto (MEN)

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin ja se on perustettu markkinoinnin alan toimijoiden aloitteesta 1.5.2001. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon