Vaikuttaminen

Vaikutamme kasvuun, investointeihin ja työntekoon kannustavan kilpailukykyisen Suomen puolesta.

Vaikuttaminen

Suomen tulevaisuuden menestyksen ratkaisee onnistuminen niillä keskeisillä politiikan osa-alueilla, jotka voivat nostaa Suomen maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi. Osaaminen, toimiva infrastruktuuri, kilpailukykyinen talous sekä kestävä julkinen talous ovat keskeisessä roolissa kilpailukykyisen Suomen rakentamisessa. Lisäksi pysyvällä asialistallamme on avata yhteiskuntaa ja kilpailua markkinoilla, sujuvoittaa sääntelyä ja vähentää turhaa byrokratiaa.

Dynaaminen ja kilpailukykyinen talous syntyy, kun verotus on kannustavaa, työn tekeminen on aina kannattavaa, työmarkkinat toimivat ja sääntely on sujuvaa. Keskeistä on ennakoitavuus sekä kasvuun, yksityisiin investointeihin ja työntekoon kannustava lainsäädäntö.

On itsestään selvää, että kilpailukyvyn ytimessä on vastuullinen, kestävä kasvu. Ilmastonmuutos on torjuttava tai muuten kaikki muu on turhaa.

Kilpailukykyinen talous syntyy, kun verotus on kannustavaa, työn tekeminen kannattavaa, työmarkkinat toimivat ja sääntely on sujuvaa.

Päämääränä vaikuttavuus

Toimintamme päämääränä on vaikuttavuus. Keskuskauppakamari luo päätöksenteon asialistaa sekä tuo ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin. Kauppakamarit toimivat verkostoituen ja yhteistyössä eri toimijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti, eurooppalaisella tasolla sekä maailmanlaajuisesti.

Vaikutamme valmisteilla olevaan ja suunniteltuun lainsäädäntöön niin kotimaassa kuin EU-tasolla. Keskuskauppakamari tarjoaa tietoa ja ratkaisuja päättäjille, osallistuu työryhmien työskentelyyn, antaa lausuntoja lakiesityksistä sekä osallistuu julkiseen keskusteluun.

Vaikuttamistyön keskiössä ovat kauppakamareiden jäsenyritykset. Tuotamme yrityksille tietoa niiden toimintaympäristöön vaikuttavasta lainsäädännöstä ja kehityssuunnista sekä nostaa yritysten äänen lainsäädännön valmisteluun ja päätöksentekoon.

”Keskuskauppakamari nostaa yritysten äänen päätöksentekoon.”

Yritysten ja päättäjien päätöksenteon tueksi julkaisemme vuoden aikana kolmisenkymmentä ajankohtaisiin asioihin pureutuvaa katsausta, ratkaisua, analyysia ja selvitystä.

Vaikuttamistyömme tukena Keskuskauppakamarissa toimii kahdeksan jäsenyritysten edustajista koostuvaa valiokuntaa.

Annamme vuosittain yli sata lausuntoa, joilla vaikutamme lainsäädäntöön.

Keskuskauppakamarin vaikuttamistyöhön liittyvät Suuret päivät -tapahtumat keräävät yhteen yritysten ja median edustajia, päättäjiä ja asiantuntijoita.

Järjestämme yrityksille myös erilaisia ajankohtaisia koulutuksia ja webinaareja.