Tietosuoja

Yksilön suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus. Tietosuojasäännösten tavoitteena tulee olla digitaaliseen maailmaan sopiva, samantasoinen henkilötietojen suoja kaikissa EU-maissa. Toimiva tietosuoja on osa kokonaisuutta, jolla pyritään yhdenmukaistamaan digitaalisen sisämarkkinan säännöksiä ja toimintatapoja sekä parantamaan suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia toimia nykyaikaisesti digitaalisessa ympäristössä. Lisäksi tavoitteena tulee olla hyvien ja turvallisten henkilötietojen käsittelyn menettelytapojen edistäminen sekä kuluttajien luottamuksen parantaminen digitaaliseen markkinaan.

”Tavoitteena on hyvien ja turvallisten henkilötietojen käsittelyn menettelytapojen edistäminen.”

Tietosuoja-asetus toi yrityksille uusia velvollisuuksia, joiden täyttäminen on edellyttänyt suunnitelmallista tietojen hallinnan toteuttamista. Vastapainona yrityksillä tulee olla mahdollisuus laajentaa markkina-aluettaan koko Euroopan alueelle. Periaatteen ”kun vaatimukset täyttyvät yhdessä EU-jäsenvaltiossa, ne täyttyvät muissakin” tulee toimia myös käytännössä.

Yritysten tulee toteuttaa henkilötietojen suojaaminen ennakoivasti, sillä se antaa mielestämme parhaat mahdollisuudet menestykselliseen toimintaan nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Tietosuojan toteutumista tulee seurata jatkuvasti ja jos nykylainsäädäntö estää erityisesti pk-yritysten toimintaa sisämarkkinoilla, lainsäädäntöä tulee olla valmius korjata ja kehittää edelleen.

Tietosuoja pähkinänkuoressa – tietosuojaopas yrityksille