Kiinteistönarviointi

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) edustavat kiinteistöalan parasta osaamista. Heidän tehtävänsä on arvioida kiinteistön arvo puolueettomasti ja perustellusti. Suomessa toimii noin 250 AKA:a, jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä.

kiinteistö

AKA-kokeella ja KHK-kiinteistönarvioitsijakokeella mitataan kiinteistöarvioijan ammattitaito. Kokeet järjestetään kerran vuodessa. AKA-kokeen hyväksytysti suorittaneilla on oikeus käyttää nimikettä AKA, auktorisoitu kiinteistöarvioija.

KHK-koe on kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 a §:ssä tarkoitettu kiinteistönarvioitsijakoe, joka on sama kuin yleisauktorisoitu AKA-koe. KHK-kokeen hyväksytysti suorittaneella henkilöllä on oikeus käyttää nimikettä KHK, Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija.

AKA/KHK-koe järjestetään lauantaina 25.5.2024 klo 10.00–15.00.

Hakuaika kokeeseen on 8.1.2024–5.2.2024. Hakuaika päättyy 5.2.2024 klo 16.15.

Auktorisoidun kiinteistöarvioijan tehtävänä on toimeksiannosta arvioida kiinteistöjä puolueettomasti, itsenäisesti ja riippumattomasti. AKA-arvioijan auktorisointi antaa takeet arvioijan ammattitaidosta sekä siitä, että arviointi suoritetaan tietyn kehikon mukaan.

Auktorisoidun kiinteistöarvioijan laatimalle arviolausunnolle voi olla tarvetta monentyyppisissä tilanteissa. Yleisimpiä käyttötilanteita ovat investointeihin liittyvät arvonlaskennat, tilinpäätökset ja muu taloudellinen päätöksenteko, verotukseen liittyvät tilanteet, haastavien kohteiden vakuusarviointi ja muu arvonmääritys, kiinteistöjen arvoon liittyvät riitatilanteet sekä riitaisuuksien ehkäiseminen, sukupolvenvaihdokset, perinnönjaot ja ositukset sekä rahastoihin liittyvä arvonmääritys.

Ajankohtaista

Lisätietoja

Harju Raisa

Raisa Harju

pääsihteeri

+358 50 554 2683

Mari Virta

VALMISTELIJA

+358 9 4242 6262