Kiinteistönarviointia koskevat ohjeet ja lomakkeet

Auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) toimintaa sääntelevät lautakunnan säännöt ja työjärjestys, lautakunnan antamat ohjeet ja hyvä kiinteistöarviointitapa. Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden toimintaa säännellään näiden lisäksi kiinteistörahastolaissa ja valtiovarainministeriön asetuksella kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista.

Ohjeet

Kiinteistönarviointilautakunnan säännöt (PDF, 63 Kt), voimassa 1.1.2010 alkaen.
Työjärjestys (PDF, 40 Kt)
KA ry:n hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevat määräykset (PDF, 16 Kt)
IVSC:n ohjeistuksia koskeva ohje (23.11.2012)
AKA-toimeksiantojen muotoa koskeva ohje (10.5.2005)
Uudistettu ohje nimikkeen käytöstä_päivitys 141218
Ohje valvontailmoituksen täyttämisestä (DOC, 39 Kt)
Ohje arviokirjojen omavalvonnasta
Lautakunnan suositus IVS-käännöksestä
AKA-arviokirjan tunnistettavuus ja liite
Ohje tekoälysovellusten käyttämisestä arvioinnissa
Ohje työpaperit ja arviointiarkisto


Lomakkeet

KHK-yhteisörekisteröinti (DOC, 30 Kt)
Sähköinen valvontailmoitus (PDF, 375 Kt)
Arviolausuntolistan malli (XLS, 24 Kt)