Ilmoituskanava

Kerää arvokasta tietoa yrityksesi toiminnasta – Ilmoituskanava on osa riskienhallintaa. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yritykselläsi on mahdollisuus saada tietoa mahdollisista ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Palvelut

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Ilmoituskanava on osa yrityksen vastuullista toimintaa, jota niin henkilöstö, asiakkaat kuin sidosryhmätkin edellyttävät ja arvostavat.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksesi tarjoaa ilmoittajille anonyymin ja luotettavan väylän kertoa väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta varhaisessa vaiheessa. Puuttumalla väärinkäytöksiin ajoissa myös kustannukset epäkohtien korjaamisesta ovat alhaisemmat.

EU:n whistleblowing-direktiivi velvoittaa vuonna 2021 yritykset tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Yrityksesi on velvollinen tarjoamaan kanavan, jos organisaatiossasi on vähintään 50 työntekijää.

Nyt on hyvä hetki hoitaa asia kuntoon ajoissa.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksesi täyttää direktiivin vaatimukset ja tarjoaa työntekijöille ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen.

Tutustu Ilmoituskanavaan -tietoisku

Ilmoituskanavan välityksellä voidaan jättää nimettömiä ilmoituksia yrityksen toiminnasta, epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytösepäilyistä. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla tarjoat henkilöstöllesi, asiakkaillesi ja sidosryhmillesi helpon ja tietoturvallisen tavan puhaltaa pilliin.
Maksuttomassa tietoiskussa kerromme, mitä hyötyjä Ilmoituskanavasta yrityksellesi on.

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781