Ilmoituskanava

Kerää arvokasta tietoa yrityksesi toiminnasta – Ilmoituskanava on osa riskienhallintaa. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yritykselläsi on mahdollisuus saada tietoa mahdollisista ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Palvelut

Whistleblowing-ilmoituskanava on osa vastuullista liiketoimintaa

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Ilmoituskanava on osa yrityksen vastuullista toimintaa, jota niin henkilöstö, asiakkaat kuin sidosryhmätkin edellyttävät ja arvostavat.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelun avulla organisaatiosi tarjoaa ilmoittajille anonyymin ja luotettavan väylän kertoa väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta varhaisessa vaiheessa. Puuttumalla väärinkäytöksiin ajoissa myös kustannukset epäkohtien korjaamisesta ovat alhaisemmat.

Selvityksemme mukaan tietoisuus Ilmoituskanavista on edelleen heikkoa. Tutustu Vasikointia vai välittämistä -selvitykseen tästä.

EU:n whistleblowing-direktiiviin pohjautuva ilmoittajien suojelua koskeva laki tulee velvoittamaan yritykset ja organisaatiot tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen, jos organisaatiossa on vähintään 50 työntekijää.

Nyt on hyvä hetki hoitaa asia kuntoon ajoissa.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksesi täyttää direktiivin vaatimukset ja tarjoaa työntekijöille ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen. Tutustu palveluun ilmoituskanava.fi.

Tutustu Ilmoituskanavaan -tietoisku

Ilmoituskanavan välityksellä voidaan jättää nimettömiä ilmoituksia yrityksen toiminnasta, epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytösepäilyistä. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla tarjoat henkilöstöllesi, asiakkaillesi ja sidosryhmillesi helpon ja tietoturvallisen tavan ilmoittamiseen.

Maksuttomassa Teams-tietoiskussa kerromme, mitä hyötyjä Ilmoituskanavasta on ja kuinka EU:n whistleblowing-direktiivi organisaatioita velvoittaa. Tutustut myös Keskuskauppakamarin whistleblowing-palveluun.

Tietoisku 19.1.2024 klo 8.30 ILMOITTAUDU

Tietoisku 15.2.2024 klo 8.30 ILMOITTAUDU

Ilmoituskanava tehokkaasti käyttöön -verkkokoulutus 25.1.2024

Ilmoituskanava tehokkaasti käyttöön -verkkokoulutuksessa pureudumme ilmoituskanavan käyttöönottoon ja käyttöön. Ilmoituskanavat tulevat lainsäädännön myötä useille organisaatioille pakollisiksi ja tässä koulutuksessa saat kattavan tietopaketin ilmoituskanavan käyttöönotosta, käytöstä ja siitä viestimisestä.

Koulutuksessa käymme läpi 1.1.2023 voimaan tulleen lainsäädännön sisältöä ja ilmoitusten käsittelyn parhaita käytäntöjä. Lisäksi paneudumme siihen, miten kanavasta kannattaa viestiä eri sidosryhmille.

Koulutus on suunnattu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat ottamassa ilmoituskanavan käyttöön. Koulutus sopii myös organisaatioille, joilla kanava jo on, mutta jotka haluavat kuulla lisää parhaista käytännöistä.

Ilmoittaudu koulutukseen 25.1.2024

Mirva Monti

Avainasiakaspäällikkö

+358 44 525 8050