Selvitys: Yritysten tietoisuus ilmoituskanavista on edelleen heikkoa – vain puolet kyselyyn osallistuneista on ottanut kanavan käyttöönsä

Keskuskauppakamarin johtaja Stina Wikberg. Kuva: Liisa Takala.

EU-direktiivi velvoittaa, että jatkossa kaikilla yli 50 hengen yrityksillä ja organisaatioilla on oltava käytössään ilmoituskanava. Vaikka ilmoituskanavat ovat tulossa laajasti pakolliseksi, on yritysten tietoisuus lainsäädännöstä edelleen heikkoa. Keskuskauppakamarin ja Bonfide Oy:n tekemän selvityksen mukaan vasta noin puolet 143:sta kyselyyn vastanneesta yrityksestä on reagoinut lainsäädäntöön ja ottanut ilmoituskanavan käyttöönsä. 

Selvitystä varten tehty kysely toteutettiin 11.3-6.4.2021 ja siihen vastasi 143 suurta suomalaista yritystä eri puolilta Suomea. Lisäksi selvitystä varten haastateltiin 12 edelläkävijäyritystä, jotka kertoivat kokemuksistaan ilmoituskanaviin liittyen.  

Verkkokyselyyn vastanneista yrityksistä 49 prosenttia kertoi, että heillä ei vielä ole käytössään ilmoituskanavaa. Lisäksi 46 prosenttia niistä, joilla kanavaa ei vielä ole, ei edes suunnittele kanavan hankintaa. Selvityksen perusteella näyttää siltä, että yritykset eivät riittävästi tunne velvollisuutta tarjota ilmoituskanava ja luoda siihen liittyvät menettelyt.  

“Ilmoituskanavan käyttöönoton yhteydessä yrityksen on luotava selkeät prosessit ja pohdittava tarkoin, miten ilmoituksia käytännössä käsitellään. Tähän työhön on hyvä ryhtyä hyvissä ajoin, jo ennen lainsäädännön asettamaa viimeistä aikarajaa”, sanoo Keskuskauppakamarin yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg

Direktiivin mukaan suojelua nauttivien ilmoittajien piiri on laaja. Kyselyyn vastanneista ilmoituskanavan jo käyttöönottaneista yrityksistä kuitenkin vain alle kolmannes tarjoaa esimerkiksi entisille työntekijöilleen mahdollisuuden tehdä ilmoituksia käyttäen ilmoituskanavaa. Wikbergin mukaan sisäisten ilmoituskanavien käyttöä olisi mahdollista laajentaa. 

”Sisäisen ilmoituskanavan avaaminen organisaation työntekijöille on pakollista, mutta yritys voi myös avata sen laajemmalle joukolle. Tämä onkin useimmiten käytännöllisin tapa vastaanottaa ilmoituksia kaikilta direktiivin tarkoittamilta ilmoittajilta”, Wikberg sanoo. 

Selvityksestä käy myös ilmi, että ilmoituskanavan käyttöönottoon liittyvät etukäteispelot olivat turhia siihen nähden, miten paljon hyötyä kanavasta on ja miten siitä on tullut lopulta itsestäänselvyys osana modernia yrityskulttuuria.  

”Yritykset ovat vastuullisuus- ja eettisyysasioissa päivä päivältä tiukemman luupin alla. Vuosikertomuksiin, tiedotteisiin ja verkkosivuille kirjatut lupaukset on lunastettava omassa toiminnassa joka päivä. Ilmoituskanava on yksi tapa lisää osoittaa vastuullisuutta, jo enne kuin siitä tulee pakollista”, Wikberg sanoo. 

Liite: Vasikointia vai välittämistä – ilmoituskanavat vahvistavat vastuullista organisaatiokulttuuria

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781

Kategoriat:Vastuullisuus, Ilmoituskanava, Stina Wikberg