Osaava työvoima

Suomen kilpailukyky ja menestyminen nojaa korkean osaamisen ja korkean koulutustason varaan.

Korkea osaaminen perustuu hyviin ja koko kansan kattaviin perustaitoihin, työelämälähtöiseen ammatilliseen opetukseen sekä laadukkaaseen korkeakoulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Pohja kouluttautumiselle ja jatkuvalle osaamisen kehittämiselle rakennetaan jo varhain. Meidän tavoitteemme on, että jokainen saa jo nuorena riittävät perustaidot menestyäkseen myöhemmin elämässä.

Yritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita osaajia. Siksi on varmistettava, että jokaisella valmistuvalla on riittävät ammatilliset tiedot ja taidot sekä muut valmiudet työelämään.

”Suomen korkeakoulujärjestelmän perusta on hyvä, mutta jatkuvaa kehittämistä on jatkettava. ”

Meidän tavoitteemme on, että oppisopimuskoulutuksen määrää kasvatetaan ja erityisesti nuoria saadaan lisää oppisopimuskoulutukseen.  Oppisopimuskoulutus kaipaa laajempaa uudistamista. Ensimmäinen askel uudistuksessa on ajattelutavan muutos: oppisopimuskoulutus ei ole osa työelämää, vaan se on osa koulutusjärjestelmää. Näin ollen oppisopimuskoulutusta ei pidä käsitellä työmarkkina-asiana vaan koulutuspoliittisena kysymyksenä.

Suomen korkeakoulujärjestelmän perusta on hyvä, mutta jatkuvaa kehittämistä on jatkettava. Meidän näkemyksemme mukaan koulutustason nostaminen ja osaavan työvoiman takaaminen yrityksille vaatii korkeakoulutuksen koulutusmäärien lisäämistä.

Suuri osaaja- ja rekrypäivä

Keskuskauppakamarin Suuri osaaja- ja rekrypäivä on yritysjohdolle sekä henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin ammattilaisille suunnattu ajankohtaistilaisuus, jossa etsitään ratkaisuja yrityksiä vaivaavaan osaajapulaan. Seuraava Suuri osaaja- ja rekrypäivä järjestetään 10.10.2024.

Vastaava asiantuntija

Suvi Pulkkinen

Johtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuutto

+358 50 404 1810