Ilmasto ja vastuullisuus

Ilmasto- ja vastuullisuustyö on osa nykyaikaisen yrityksen kilpailukykyä. Vastuullinen yritys kehittää liiketoimintaansa ottamalla huomioon toimintansa vaikutukset sidosryhmiin, ympäristöön ja ilmastoon. Tarjoamme yrityksille vastuullisuuden työkaluja, kuten ilmasto- ja ihmisoikeussitoumuksia sekä päästövähennyskoulutuksia.

Yrityksen arvo luodaan vuorovaikutuksessa sen sidosryhmiin ja toimintaolosuhteisiin: asiakkaisiin, rahoittajiin, työntekijöihin, ympäristöön sekä yhteiskuntaan ja yhteisöihin, joissa yritys toimii. Vastuullisuus tarkoittaa yritystoiminnan vaikutusten aktiivista johtamista.

Yritysvastuu ei ole liiketoiminnasta erillinen toiminto, vaan osa liiketoimintaa niin strategisella, operatiivisella kuin arvojen tasoilla. Yritysvastuu on sekä tavoitteita, tekoja että viestintää. Vastuullinen yritys ottaa toiminnassaan huomioon ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset. Vastuullinen yritys on kilpailukykyinen.

Keskuskauppakamari yritysten vastuullisuuskumppanina

Tarjoamme yrityksille ratkaisuja ja palveluita, joilla yritys voi tehokkaasti kehittää omaa vastuullisuutta ja siten myös kilpailukykyä muuttuvilla markkinoilla. Toimimme yritysten vastuullisuuskumppanina ja luomme vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Ihmisoikeussitoumus

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jonka voivat ottaa käyttöön kaikki Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset ja yhteisöt.

Hiilijalanjälki laskettu -merkki

Hiilijalanjälki laskettu –merkki osoittaa organisaation aloittaneen ilmastotyönsä laskemalla oman toimintansa päästöt kansainvälisen GHG-protokollan avulla.

Ilmastositoumus

Tee Ilmastositoumus ja laadi tiekartta päästöjen vähentämiseksi. Sitoutumisesta voit kertoa Keskuskauppakamarin myöntämällä Ilmastositoumus-tunnuksella. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

Ilmoituskanava

Kerää arvokasta tietoa yrityksesi toiminnasta – Ilmoituskanava on osa riskienhallintaa. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yritykselläsi on mahdollisuus saada tietoa mahdollisista ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Suuri yritysvastuupäivä

Keskuskauppakamarin Suuri Yritysvastuupäivä on ajankohtaisseminaari, jossa käsitellään vastuullisuuden merkitystä yritystoiminnassa. 

Koulutukset ja valmennukset

Keskuskauppakamari tarjoaa monipuolista koulutusta yritysten vastuullisuustyön tueksi. Tutustu vaihtoehtoihin!