Pyydä lausuntoa

Pyydä lausuntoa elinkeinotoiminnassa tehdyn menettelyn hyvän liiketavan mukaisuudesta.

Lausunnon pyytäminen ja siihen vastaaminen

Hakemuksen ja vastauksen liiketapalautakunnalle voi tehdä valmiita lomakkeita hyödyntäen.

Ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen:

  • Lausuntoa voi pyytää yksittäinen elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö.

  • Jos lausuntopyynnössä vedotaan tiettyyn verkkosivulla esitettyyn aineistoon, liitä mukaan kuvakaappaus kyseiseltä sivulta.

Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteella

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta
PL 1000
00101 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen men(at)chamber.fi.

Maksut

Liiketapalautakunnan lausuntomaksu on 2415 euroa.

Maksu maksetaan Keskuskauppakamarin tilille FI05 2001 3800 4677 96. Mainitse maksun viestitiedoissa ”liiketapalautakunnan maksu”.

Lausunnon julkistamislupamaksu on 555 euroa.