Lakisääteisen ilmoituskanavan deadline käsillä – ensi viikolla yli 50 henkeä työllistävillä yrityksillä pitää olla ilmoituskanava

Ilmoittajansuojelulain viimeinen siirtymäaika päättyy tulevana sunnuntaina 17.12. EU-direktiiviin perustuva laki velvoittaa kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset ja organisaatiot tarjoamaan ilmoituskanavan, jota kautta työntekijät voivat kertoa havaitsemistaan epäkohdista.

Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan tämän vuoden alussa. Alle 250 henkeä työllistävillä organisaatioille annettiin aikaa avata ilmoituskanava joulukuun puoliväliin mennessä. Isommilla yrityksillä ilmoituskanava on pitänyt olla käytössä jo maaliskuun lopusta lähtien.

Keskuskauppakamarin maalis-huhtikuussa toteuttaman yrityskyselyn mukaan ilmoituskanava puuttui tuolloin vielä noin viidesosalta lain piirissä olevalta yritykseltä.

”Kyselymme osoitti, että Suomessa oli keväällä vielä paljon yrityksiä, joilla ei ollut ilmoituskanava käytössä, mutta kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilanne oli parantunut huomattavasti. Olen melko varma, että nyt vain enää harvat yritykset ovat ilman ilmoituskanavaa. Ja onhan tässä vielä pari päivää aikaa hoitaa asia kuntoon”, Wikberg sanoo.

Laki velvoittaa avaamaan sisäisen ilmoituskanavan vähintään oman organisaation työntekijöille, mutta keväisen kyselyn perusteella reilusti yli puolella yrityksistä kanava oli auki myös kaikille sidosryhmille.

”Tämä kertoo siitä, että yritykset haluavat toimia vastuullisesti ja kokevat, että avoimuus myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden suuntaan on tärkeää”, Wikberg sanoo.

Wikberg muistuttaa, että ilmoituskanava on yritykseltä myös vastuullista toimintaa.

”Läpinäkyvyys ja avoimuus kertovat vastuullisesta toiminnasta. Ilmoituskanava kertoo, että yritys haluaa toimia oikein ja sääntöjen mukaisesti sekä pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista”, Wikberg sanoo.

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781

Kategoriat:Ilmoituskanava, Stina Wikberg