Aiemmat kokeet ja arvosteluperusteet

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan aikaisemmin järjestämien LVV-kokeiden tehtäviä ja arvosteluperusteita löydät alta. Tehtäviin ja arvosteluperusteisiin tutustumalla saa hyvän kuvan kokeen sisällöstä ja oman osaamisen tasosta.

Kokeiden rakenne ja tehtävätyypit voivat vaihdella koekohtaisesti, joten aikaisempien kokeiden tehtävälukumäärät ja -tyypit eivät välttämättä toistu.

HUOM! Arvosteluperusteet eivät ole mallivastauksia, vaan esimerkkejä vastauksen oikeasta asiasisällöstä, johon pisteytys perustuu. Näin ollen arvosteluperusteet voivat olla huomattavankin pitkiä ja ne on voitu informatiivisuussyistä kirjoittaa huomattavasti laajempaan muotoon kuin mitä täyden pistehyvityksen saamiseksi on edellytetty. Koevastausten pisteytys perustuu lopulta kokonaisarvioon, jossa huomioidaan myös koevastausten johdonmukaisuus ja ristiriidattomuus.

Vinkkejä koevastaustekniikkaan löydät alla olevasta valikosta.

LVV-koe 29.8.2020
Arvosteluperusteet LVV-koe 29.8.2020