Lainsäädäntö ja koekirjallisuus

Luettelo lainsäädännöstä, suositeltavasta kirjallisuudesta ja muusta aineistosta kokeeseen valmistautumiseksi vahvistetaan viimeistään kaksi kuukautta ennen kutakin koetta.

Säädös- ja kirjallisuusluettelo on julkaistu 14.12.2023.

LKV-kokeiden kysymykset perustuvat säädösluettelossa mainittuihin säädöksiin ja tämän lisäksi hyvään välitystapaan. Kokeessa tulee hallita myös kiinteistöarvioinnin perusasiat. Edellä mainittuja asioita käsitellään kirjallisuusluettelossa olevissa teoksissa ja niihin tutustumalla saa kattavan käsityksen kokeen aihepiiristä. Lautakunta suosittelee lukemaan luetteloissa mainittua kirjallisuutta ja lainsäädäntöä kokeeseen valmistauduttaessa sekä harjoittelemaan lakikirjan käyttöä. Kirjallisuusluettelo on kuitenkin ohjeellinen eikä kaikkien teosten lukeminen ole välttämätöntä.

Huomaa, että luettelossa on eritelty, mitä materiaalia voit ottaa mukaan koetilaisuuteen. Lainsäädäntö-otsikon alla mainitut materiaalit ovat kokeessa sallittuja (vihreä taustaväri). Sen sijaan Kirjallisuus ja ohjeet -otsikon alla mainittuja teoksia tai ohjeita (punainen taustaväri) tai muitakaan oppi- ja käsikirjoja ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa ei saa myöskään käyttää lain esitöitä kuten hallituksen esityksiä tai mietintöjä.

Tutustu myös lautakunnan ohjeisiin luku- ja koevastaustekniikasta.