ICC:n markkinointisäännöt

Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt

Mainonnan eettinen neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä.

ICC:n markkinointisäännöt päivittyivät vuonna 2018. Päivityksen myötä joidenkin artikloiden numerointi muuttui. Katso alla näkyvä listaus:

Aikaisempi artiklanumero -> nykyinen artiklanumero

Artikla 4 Yhteiskunnallinen vastuu -> Artikla 2
Artikla 2 Hyvä tapa -> Artikla 3
Artikla 3 Rehellisyys -> Artikla 4
Artikla 8 Toteennäyttäminen -> Artikla 6
Artikla 9 Markkinoinnin tunnistettavuus -> Artikla 7
Artikla 10 Markkinoijan tunnistettavuus -> Artikla 8
Artikla 6 Teknisen ja tieteellisen tiedon sekä niihin liittyvien käsitteiden käyttäminen
-> Artikla 9
Artikla 7 Ilmaisut ”ilmainen” ja ”takuu” -> Artikla 10
E luku Ympäristöväittämät -> D luku