Tavarantarkastusta koskevat ohjeet ja lomakkeet

Tavarantarkastusmenettely ei ole lakisääteistä toimintaa. Tavarantarkastusprosessille ja tarkastajaksi hakeutumiselle on kuitenkin laadittu tarkat menettelysäännökset, tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö. Tavarantarkastajan on luovutettava ohjesääntölyhennelmä tarkastuksen osapuolille viimeistään tarkastustilaisuudessa.

Kertomuspohjat ja lomakkeet

Tarkastuskertomuspohjien (tarkastuskertomus, kuntotarkastuskertomus, käyvän arvon määritystä koskeva kertomus) otsikointi on vakioitu. Nämä pohjat luovutetaan ainoastaan tavarantarkastajille. Muut tahot voivat kuitenkin tiedustella sisältövaatimuksista ja muista kertomuspohjiin liittyvistä seikoista: raisa.harju@chamber.fi.

Tavarantarkastajat voivat pyytää kertomuspohjat sekä tarkastusprosessiin liittyvän muun lomakkeiston (toimeksiantosopimusmalli, kutsumalli, ohjesäännön vastaanottokuittaus, mallilomake jälkitöiden asiantuntijana toimimisesta) Raisalta, raisa.harju@chamber.fi.

Tavarantarkastustoimintaa koskeva esitysmateriaali

HTT-tavarantarkastus
Esite tavarantarkastustoiminnasta