Tavarantarkastuksen kustannukset

Tavarantarkastajat ovat itsenäisiä toimijoita, ja tavarantarkastustilaus on asiakkaan ja tavarantarkastajan välinen sopimus. Siksi Keskuskauppakamari ei tiedä tavarantarkastajien tuntiveloitushintoja. Alle on koottu hinnoittelun yleisiä periaatteita.

Tavarantarkastajalla on oikeus veloittaa tarkastusta pyytäneeltä kohtuullinen palkkio. Kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti tehtävän kiireellisyys, vaativuus, siihen käytetty aika ja erityisolosuhteet. Palkkion kokonaissuuruus määräytyy toimeksiannon sisällön, laajuuden ja vaikeusasteen mukaan. Tarkastuspalkkio koostuu yleensä lähtökohtaisesti kaikesta siitä ajasta, jonka tavarantarkastaja tarkastustoimeksiantoon käyttää. Aikaa vievin osuus on yleensä tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Tarkastuspalkkio on lähtökohtaisesti maksettava ennen kertomuksen toimittamista.

Tavarantarkastaja voi veloittaa seuraavista asioista:

  • ennen tarkastusta: tehtäväsisällön muotoilu asiakkaan kanssa, tarkastuskutsujen laatiminen ja lähettäminen, asiakirjoihin tutustuminen ja muu tehtävään liittyvä yhteydenpito ennen tarkastusta
  • matkakulut (kohtuullinen kilometrikorvaus)
  • otettujen kuvien tallennus ja käsittely, edustavien kuvien valitseminen tarkastuskertomukseen
  • kertomuksen laatiminen, liiteaineiston valitseminen, kertomuksen tallentaminen ja koostaminen järjestelmässä
  • muut asianmukaiset kulut kohtuulliseen määrään saakka
  • arvonlisävero (useimmissa tapauksissa)
  • palkkion lisäksi tavarantarkastaja veloittaa Keskuskauppakamarin kuluosuuden, joka on 10 % tarkastuspalkkion arvonlisäverottomasta määrästä (kuitenkin vähintään 30 euroa ja enintään 330 euroa)

Palkkion suuruuteen ei vaikuta:

  • tarkastettavan kohteen taloudellinen arvo
  • kohteen muu erityinen merkitys tarkastusta pyytäneelle