Suuri veropäivä

Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä on Suomen suurin yritysverotukseen keskittyvä asiantuntijatapahtuma. Päivässä kuulet ajankohtaisia verouutisia ja tuoretta tutkimusta sekä tapaat kiinnostavia ihmisiä.

Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä 26.9.2024

Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä järjestetään vuonna 2024 jo 37. kerran. Päivän asiantuntijaluennot syventyvät yritysten ja omistajien ajankohtaisiin verokysymyksiin. Lisäksi päivässä kuullaan hallituksen tuoreimmat verouutiset.

Tapahtuma on suunnattu yksityisen ja julkisen sektorin verotuksen asiantuntijoille, yritysjohdolle sekä päättäjille.

OHJELMA
to 26.9.2024 PÖRSSITALO & VERKKOTAPAHTUMA

8.00 Aamiaistilaisuus
Isäntänä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

9.00 Tilaisuus alkaa

9.05 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

9.20 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Valtiovarainministeri Riikka Purra, valtiovarainministeriö

9.50 Ajankohtaista verolainsäädännöstä
Johtava veroasiantuntija Tomi Viitala, Keskuskauppakamari

10.30 Tauko

11.00 Globaali minimivero ja Pillar I Amount B: yksinkertaistetut menettelyt?
Partner Kennet Pettersson, EY

11.40 Yrityskommentti

12.00 Lounas

13.15 Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta
Asianajaja, VT Piia Ahonen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

14.00 Varainsiirtoverotuksen ajankohtaisia kysymyksiä
Asianajaja Sebastian Kellas, Asianajotoimisto Avance Oy

14.30 Kahvitauko

15.00 Ehdollinen SVOP-sijoitus
Professori Pekka Nykänen, Tampereen yliopisto

15.30 Kolme kovaa KHO:sta
Oikeusneuvos Hannele Ranta-Lassila, Korkein hallinto-oikeus

16.00 Tilaisuus päättyy

16.30-18.30 Iltatilaisuus
Isäntänä EY

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Osallistumismaksut

Normaalihinta kauppakamarien jäsenyritysten
edustajille 790 €, muille 950 €
(hintoihin lisätään + alv. 24%)

Tarjoamme tilaisuuteen myös erikokoisia osallistumispaketteja. Valitse valmiista vaihtoehdoista tai pyydä tarjous: karoliina.korhonen@chamber.fi.

Striimipaketti 5 osallistujaa 2.200 €
Striimipaketti 10 osallistujaa 4.000 €
Striimipaketti 25 osallistujaa 7.000 €
(hintoihin lisätään + alv. 24%)

TAPAHTUMAPAIKKA:
Restaurant Pörssi
Fabianinkatu 14, Helsinki
+ livestream


Aikaisempien vuosien ohjelmat

OHJELMA

8:00                   Aamiaistilaisuus

9:00                   Tilaisuus alkaa

9:05                   Tilaisuuden avaus 

                          Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari 

9:15                   Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan

                          Pääministeri Petteri Orpo

9:45                   Ajankohtaista verolainsäädännöstä ja hallitusohjelmasta 

                          Johtava veroasiantuntija Tomi Viitala, Keskuskauppakamari 

10:30                 Tauko  

11:00                 Katsaus globaalin minimiveron täytäntöönpanoon  

                         Hallitusneuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö  

11:40                 Yrityskommentti 

                          Veroasiantuntija Timo Ohvo, Nokia Oyj 

12:00                 Lounas 

13:15                 Yksityishenkilön ulkomaisten sijoitusrakenteiden verokysymyksiä 

                          OTM, KTM Tuomas Kiviranta, Deloitte 

14:00                 Ulkomailta Suomeen tehdyt sijoitukset ja Suomen verotusvallan rajat  

                          Asianajaja Heikki Wahlroos, Borenius 

14:45                 Kahvitauko

15:15                 Ajankohtaista välillisestä verotuksesta

                          Työelämäprofessori Marja Hokkanen, Aalto-yliopisto  

16:00                 Tilaisuus päättyy

16:00-18:00     Iltatilaisuus

Päivän vetäjänä toimii toimittaja Annika Damström.

8.00–8.50 Veropäivän aamiaistilaisuus

9.00 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

9.10 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Valtiovarainministeri Annika Saarikko

9.30 Ajankohtaista verolainsäädännöstä
Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

10.00 Luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverotus ja taloudellisen työnantajan sääntely
– Maastapoistumisverotusta koskevan sääntelyn sisältö ja vaikutukset
– Taloudellisen työnantajan sääntelyn nykytilanne
OTT, dosentti, VT Marianne Malmgrén, Tax Services MSK Oy

10.45 Tauko

11.15 Ajankohtaista rahoitusjärjestelyiden verotuksesta

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
– Korkovähennysrajoitusten muutokset
– Koron ja rahoitusmenon käsite
– Oikeuskäytäntöä

Oman pääoman ehtoinen rahoitus
– Erilaiset oman pääoman hankinnan järjestelyt
– EU:ssa vireillä olevat muutoshankkeet
Asianajaja Heikki Wahlroos, Borenius

12.00 Lounastauko

13.00 Kiinteistösijoittamisen verotuksen muutospaineet
– Kiinteistösijoitusrahastot
– Ulkomaisten kiinteistösijoittajien verotus
– EU:n kuoriyhtiödirektiivin vaikutukset
KTT Tomi Viitala, Deloitte

Ajankohtaista kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta
– Kiinteistötransaktioiden arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
– Asiantuntijapalvelujen alv-vähennysoikeus kiinteistöliiketoimissa
– Uusinta oikeus- ja verotuskäytäntöä
Partner Marko Ojala, KPMG

14.15 Kahvitauko
Kahvitauolla klo 14.30 alkaen keskustelu aiheesta Miten valmistautua globaaliin minimiveroon?. Keskustelijoina erityisasiantuntija Meeri Karlsson, valtiovarainministeriö ja Audit Partner Terhi Mäkinen, EY.

14.45 Verosopimusten väärinkäytön vastainen Principle Purpose Test
-määräys
– PPT-määräys Suomen verosopimuksissa
– Vaikutuksista kansainvälisesti toimiville yrityksille
– Osinkojen lähdeverotus ja PPT-määräys
KTT Elisa Veikkola, Tampereen yliopisto

15.15 Osakeyhtiölain yritysjärjestelysäännösten muutokset verotuksen kannalta
– Rajat ylittäviä yritysjärjestelyitä koskevan yhtiöoikeudellisen direktiivin täytäntöönpano
– Sulautumista ja jakautumista koskevat muutokset
– Kotipaikan siirtoa koskeva sääntely
KTM, väitöskirjatutkija Visa Kananoja, Vaasan yliopisto

15.45 Uutta oikeuskäytäntöä
Oikeusneuvos Hannele Ranta-Lassila, korkein hallinto-oikeus

Ohjelma päättyy klo 16.15 mennessä.

16.30–18.30 Veropäivän jatkot

8.15 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

9.10 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Valtiovarainministeri Annika Saarikko

9.30 Uudistuva verolainsäädäntö
Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

10.00 Taloudellinen työnantaja verotuksessa
Professori Marianne Malmgrén, Itä-Suomen yliopisto

10.45 Tauko

11.00 Menetysten ja eräiden muiden menojen vähennyskelpoisuus verotuksessa

Menetysten vähennyskelpoisuus tuloverolain mukaan
• Menon ja menetyksen käsitteet henkilökohtaisessa tulolähteessä
• Erikseen vähennyskelpoisiksi säädetyt menetykset
• Saamisen menettäminen
• Takaustappiot, vahingonkorvaukset ja sopimussakot
Professori Pekka Nykänen, Tampereen yliopisto

Menetysten ja eräiden menojen vähentämisestä elinkeinoverotuksessa
• Menetysten vähentäminen EVL 17 §:n mukaan
• Menetysten vähentämistä koskevista rajoituksista
• Elinkeinotoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista tehtävät vähennykset
Professori Juha Lindgren, Vaasan yliopisto

12.00 Lounas

13.00 Business taxation in the EU fit for the 21st Century
Director-General Gerassimos Thomas, Taxation and Customs Union

Kommenttipuheenvuorot
Partner Marlies de Ruiter, EY Netherlands
Asiakkuusjohtaja Kirsti Piiskoppel, Verohallinto

14.00 Voiko siirtohinnoittelusäännösten muutoksiin valmistautua?
• Liiketoimen tunnistaminen, luonnehtiminen ja uudelleenluonnehtiminen – nykyisen siirtohinnoittelusäännöksen soveltamisrajat.
• Mitä valtioneuvoston suunnittelema VML 31 §:n muutos tarkoittaa käytännössä?
• OECD:n digitaalisen talouden verotusta koskevan hankkeen tämänhetkinen tilanne.
Senior Advisor Merja Raunio, Roschier

14.30 Kahvi

15.00 Uutta oikeuskäytäntöä yritysjärjestelyistä
Oikeusneuvos Vesa-Pekka Nuotio, korkein hallinto-oikeus

15.30 Ajankohtaista veronkiertodirektiivin soveltamisesta
• Korkovähennysrajoitukset ja mahdolliset uudet muutokset
• EU-tuomioistuimen Lexel -päätös (C-484/19) ja yleinen veronkiertosäännös VML 28 §
Asianajaja Heikki Wahlroos, Borenius

16.15 Tilaisuus päättyy, jatkot alkavat

8.15 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

9.10 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen

9.30 Uudistuva verolainsäädäntö
Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

10.00 Ajankohtaista osakepohjaisten kannustinjärjestelmien verotuksesta
– Ehdotettu listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantisäännös
– Ansiotulon ja pääomatulon välinen rajanveto
– Ajankohtaista oikeuskäytäntöä
Partner Heikki Wahlroos, Borenius Attorneys Ltd

10.45 Tauko

11.00 Vaihtoehtoiset luennot
1. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotus
– Tosiasiallisen edunsaajan käsite
– OECD:n malliverosopimus ja PPT-lausekkeet
– EU-oikeus ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö
– Vuoden 2021 lähdeverouudistus
OTT, dosentti Kristiina Äimä, Helsingin yliopisto

2. Havaintoja yhteisöjen tulolähdejaon muutoksesta
– Muutoksen rakenne
– Vaikutus keskeisiin EVL:n tuloja ja menoja koskeviin säännöksiin sekä konserniavustukseen
– Muun omaisuuden omaisuuslajin merkitys
– Rajoitetusti verovelvollisten verotus Suomessa
Professori Marianne Malmgren, Itä-Suomen yliopisto

12.00 Lounas

13.00 – 13.30 Verohallinnon työnantajia ja työntekijöitä koskevista COVID19-linjauksista
Johtava veroasiantuntija Tero Määttä, Verohallinto

13.30 – 14.30 Paneelikeskustelu: Verotus ja talouden kasvu koronakriisistä noustessa
Kansanedustaja Elina Lepomäki, Kokoomus
Ylijohtaja Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö
Veroasiantuntija Timo Ohvo, Nokia Oyj

14.30 Kahvi

15.00 Yrityskauppojen verokysymyksiä
– Käyttöomaisuuden ja muiden omaisuuslajien rajanveto
– Tappioiden kohtelu
– Asiantuntijakulujen ja vakuutusmaksujen vähentäminen
Apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: Yrityskauppojen ajankohtaisia arvonlisäverokysymyksiä
OTT, KTL Marja Hokkanen, PwC

16.15 Tilaisuus päättyy

16.15 – 18.00 Veropäivän jatkot

8.15 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

9.20 Uudistuva verolainsäädäntö
Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

9.50 Yritys sijoittajana ja sijoituskohteena
– Sijoitusvakuutuksia koskevat muutokset
– Ajankohtaista lähdeverotuksesta
– Pörssiyhtiöiden hallintarekisteriosinkoja koskevat muutokset ja verosopimusmääräysten tulkinta
Apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto

10.45 Tauko

11.00 EU-oikeuden vaikutus yritysjärjestelyihin, tosiasiallinen johtopaikka asuinvaltiokriteerinä ja veronkiertodirektiivin säännösten voimaan saattaminen
– Yritysjärjestelyjen erityiskysymyksiä verotuksessa
– Ulkomaisen yhteisön yleinen verovelvollisuus tosiasiallisen johtopaikan perusteella
– Maastapoistumisverotus
– Verokohtelun eroavuudet eli verotukselliset hybridit
OTT, dosentti Marianne Malmgrén, Itä-Suomen yliopisto

12.00 Lounas

13.00 The Future of business taxation in a digitalised economy
Latest developments in the OECD project to address the tax challenges posed by digitalisation
Deputy Director Grace Perez-Navarro, OECD’s Centre for Tax Policy and Administration

13.45 Paneelikeskustelu: Kohti reaaliaikaista yritysverotusta?
Ohjelmajohtaja Sanna Esterinen, Verohallinto
Professori (ma.) Juha Lindgren, Vaasan yliopisto
Johtava asiantuntija Maria Volanen, Teknologiateollisuus
Paneelikeskustelun moderaattorina toimii Ylen Uutisten toimittaja Piia Pasanen

14.40 Kahvi

15.00 Yrityksen ja konsultin raportointivelvollisuus verojärjestelyissä – missä kulkee rajat?

Suomen säännökset raportointivelvollisuudesta
Hallitusneuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

Raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyitä koskeva tiedonantovelvollisuus Euroopan unionissa
– Verovälittäjät
– Asiakkaiden toissijainen raportointivelvollisuus
OTT, dosentti Kristiina Äimä, Helsingin yliopisto

16.00 Tilaisuus päättyy

8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Valtiovarainministeri Petteri Orpo

9.30 Uudistuva verolainsäädäntö
Johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari

10.00 Veronkiertodirektiivin vaikutus kansalliseen sääntelyyn ja verojärjestelmään

• Veronkiertodirektiivin merkitys ja säännökset
• Erityistarkastelussa korkovähennysoikeuden rajoittaminen Suomessa
• Suomen verojärjestelmän nykytila ja kehityssuunta
OTT, dosentti Marianne Malmgren

10.45 Tauko

11.00 Miten sijoitustoiminnan verotus muuttuu?
• Kansainväliset rahastosijoitukset
• Vakuutussijoittaminen
• Osakesäästötili
Apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto

12.00 Lounas

13.00 Future of business taxation in the european union
• Taxation and digital economy
• BEPS adaptation in the EU
• Next steps in CCCTB
• Proposed VAT reform
Director, Maria Teresa Fabregas, European Commission, DG Taxation and Customs Union
Directorate C – Indirect Taxation and Tax Administration

13.45 Paneelikeskustelu yritysverotuksen tulevaisuudesta
• Mihin suuntaan yritysverotus kehittyy ja miten sitä pitäisi kehittää?
• Miten viimeaikaiset ja tulevat muutokset vaikuttavat verojärjestelmään, julkiseen talouteen ja yritysten toimintaan?
Keskustelemassa ylijohtaja Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö, apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto ja johtaja Anna-Liisa Aminoff-Lindblad, Metsä Group

14.20 Kahvitauko

14.50 Veroriitojen ennaltaehkäisy, ratkaisuvälineet ja ratkaisun hinta

Verohallinnon ennakollinen ote
• Ennakollinen keskustelu vakiintuneena käytäntönä
• Aloite useamman verohallinnon kanssa käytävästä ennakollisesta keskustelusta
• Siirtohinnoittelun APA-ennakkosopimukset
Johtaja Sami Laaksonen, Verohallinto

Hallittu kansainvälisen veroriidan ratkaisuprosessi
• Kokonaiskuvan hahmottaminen ja ratkaisuprosessin kontrollointi
• Käytettävissä olevat riidanratkaisukeinot ja niiden rajoitteet
• Verotuksellisesti kestävän liiketoiminnan jatkaminen riidan aikana ja sen jälkeen
Managing Partner Petteri Rapo, Alder&Sound

16.00 Ohjelma päättyy

8.15 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, Keskuskauppakamari

9.05 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Valtiovarainministeri Petteri Orpo

9.25 Uudistuva verolainsäädäntö
• Valtion talousarvion verolait
• Verotusmenettelyjen uudistukset
Johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari

10.00 Tulolähdejaon poistaminen osakeyhtiöiltä
– uudistus vai pannukakku?
• Nykyisen oikeustilan tausta
• Tulolähdejaon aiheuttamat epäkohdat
• Uudistusvaihtoehdot ja niiden arviointi
Professori ma. Pekka Nykänen, Tampereen yliopisto

11.00 Tauko

11.15 Sukupolvenvaihdosten verotus– uudet ja vanhat ongelmat
• Verohallinto uudistaa ohjeistuksen – ongelmien ratkaisu vai uusien synnyttäminen?
• Uhkaavatko taseaukaisut?
• PerVL:n huojennus vai metsälahjavähennys?
OTT Pauli K. Mattila

Kommenttipuheenvuoro
professori, ma. Juha Lindgren, Vaasan yliopisto

12.15 Lounas

13.30 Sivuliike-  ja apuyhtiörakenteiden verotuksellinen arviointi oikeuskäytännön valossa
• Sivuliike –  ja apuyhtiörakenteet ja rakenteen valintaan vaikuttavat tekijät
• Oikeuskäytännöstä johdettavat oikeusohjeet
• Mitä tulisi ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa?
KTT, OTL Anita Isomaa-Myllymäki, Roschier

Kommenttipuheenvuoro
emeritusprofessori Raimo Immonen

14.30 Kahvi

15.00 OECD:n monenkeskinen sopimus ja Suomen valinnat
• Kiinteä toimipaikka, verosopimusten väärinkäyttö
• Riidanratkaisu
• Käytännön vaikutukset yritysten toimintaan
Apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto

Kommenttipuheenvuoro
partner Lari Hintsanen, Deloitte

16.00 Tilaisuus päättyy

8.15 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus
Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan

9.10 Katsaus hallituksen talous- ja veropolitiikkaan
Pääministeri Juha Sipilä

9.30 Uudistuva verolainsäädäntö
•Valtion talousarvion verolait
Johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari

10.00 Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen – uusi sääntely 2017
• Verotuksen oikaisun ja veron määräämisen edellytykset ja määräajat
• Uusi muutoksenhakujärjestelmä
• Uuden sääntelyn voimaantulo
Veroyliasiamies Timo Räbinä, Verohallinto
Kommenttipuheenvuoro OTT Pauli K. Mattila

11.00 Tauko

11.15 Liiketoimintakokonaisuus, veron kiertäminen ja muita yritysjärjestelyjen kipupisteitä
• Sulautumiset ja siirtyvät tappiot
• Osakevaihtoon liittyvät ajankohtaiskysymykset
• Liiketaloudellisen perusteen merkitys ja kenen näkökulmasta sitä arvioidaan
Professori Seppo Penttilä, Tampereen yliopisto

12.15 Lounas

13.30 EU- ja BEPS-toimenpiteiden vaikutuksia Suomeen
• Hybridijärjestelyt
• Veronkiertodirektiivi
• Verosopimusmuutokset
Apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto
Kommenttipuheenvuoro Partner Lari Hintsanen, Deloitte

14.30 Kahvi

15.00 Mihin siirtohinnoitteluoikaisu riittää?
• Liiketoimi ja sen tunnistaminen
• OECD:n siirtohinnoitteluohjeet VML 31 §:n kontekstissa
• Hinnoittelun oikaisua vai liiketoimen uudelleenluonnehdintaa
Emeritusprofessori Raimo Immonen
Kommenttipuheenvuoro Osakas, OTT Janne Juusela, Borenius

16.00 Tilaisuus päättyy