Liikenne

Liikennepolitiikka on elinvoimapolitiikkaa ja Suomen kilpailukyvystä huolehtimista. Liikenneverkkoa tulee ylläpitää ja kehittää Suomen saavutettavuuden, kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Liikennejärjestelmän kehittäminen vaatii pitkän aikavälin näkemystä ja kestävää ja ennakoitavaa rahoituspohjaa.

Tällä hetkellä liikenteeltä kerätään maksuja ja veroja seitsemän kertaan enemmän kuin mitä liikenteeseen ohjataan rahoitusta takaisin. Ikääntyvä väyläverkkomme ei saa muodostua uusien teollisten investointien pullonkaulaksi, vaan väyläverkon ylläpidon ja kehittämisen tarpeita suunniteltaessa on otettava huomioon vuosikymmenien aikana syntynyt korjausvelka sekä uusien teollisten suurhankkeiden ja kaupunkien ja alueiden kehittymisen tarpeet.

Me Keskuskauppakamarissa haluamme olla vaikuttamassa siihen, että toimimme kansallisissa ja EU:n päätöksenteon pöydissä, niin että oleva logistinen asemamme ei vaaranna suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on politiikka, joka pönkittää kilpailukykyämme ja vähentää etäisyydestä aiheutuvaa takamatkaa. Tähän vaaditaan yhteistä näkemystä, ennakoivaa EU-vaikuttamista sekä pidättäytymistä kansallisista toimista, jotka nostavat logistiikan kokonaiskustannuksia.

Suuri liikennepäivä

Keskuskauppakamarin Suuri liikennepäivä on vuosittainen foorumi, jossa käsitellään liikennettä ja logistiikkaa koskevia ajankohtaisia teemoja ja tulevaisuuden näkymiä keskiössä Suomen kilpailukyvyn parantaminen. Seuraava Suuri liikennepäivä järjestetään 12.9.2024.

Vastaava asiantuntija

Hanna Kalenoja

Johtava liikenneasiantuntija

+358 50 534 4750