Alue- ja rakennepolitiikka

Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikalla pyritään kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseen, rakennerahasto-ohjelmilla tuetaan kansallisen aluepolitiikan tavoitteita. Tulevan EU:n ohjelmakauden painopisteisiin vuosille 2021–2027 kuuluu vihreämpi ja vähähiilinen Eurooppa, kuten innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden edistäminen, puhtaat energiaratkaisut ja tuet vihreille investoinneille.

Pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, innovaatiot ja muutoshaasteet ovat myös tulevan ohjelmakauden painotuksissa korkealla, samoin kuin verkottuneemman Euroopan saavuttaminen kestävän liikenteen ja älykkäiden verkkojen avulla.

”Meille on tärkeää, että eri alueet Suomessa säilyvät elinvoimaisina ja kilpailukykyisinä.”

Meille on tärkeää, että eri alueet Suomessa säilyvät elinvoimaisina ja kilpailukykyisinä. Kauppakamarit haluavat vaikuttaa elinkeinopolitiikkaan alueellisesti ja Keskuskauppakamari valtakunnallisesti. Yritysten sijoittautumiseen Suomessa vaikuttavat eniten osaavan työvoiman saatavuus ja liikenneyhteydet. Tärkeitä asioita meille ovat liikenneväylien ylläpito ja kehittäminen, elinkeinoelämän kannalta tarkoituksenmukainen kaupunki- ja aluepolitiikka ja osaavan työvoiman saatavuus. Vetovoimaiset alueet houkuttavat yritystoimintaa ja tuottavat kasvua lähiseuduille. Haluamme, että alueiden kilpailukyvyn kautta vahvistetaan aluekehitystä.