Vastuullinen kauppapolitiikka

EU sisämarkkinoineen on maailman suurimpia kauppamahteja, joka voi aktiivisen ja vastuullisen kauppapolitiikan avulla helpottaa suomalaisyritysten kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä samalla edistää tervettä kilpailua ja tasavertaisempia toimintaedellytyksiä.

Suomella erittäin tärkeitä kauppakumppaneita on myös EU:n ulkopuolella. Yksittäisistä maista USA, Kiina ja Venäjä ovat Suomelle merkittäviä kumppaneita tavaroiden ja palveluiden viennissä ja tuonnissa sekä investointi- ja matkailukumppanina. Viime vuosina useat maat Aasiassa, Afrikassa, Lähi-Idässä ja Latinalaisessa Amerikassa ovat kasvattavat merkitystään Suomen kauppakumppanina.

Suomen on itse huolehdittava kahdenvälisistä kauppasuhteista, mutta kauppa- ja investointipoliittiset ratkaisut tehdään Euroopan komission valmistelemana Euroopan parlamentin ja muiden EU-maiden kanssa. EU:n neuvottelemissa kauppasopimuksissa sovitaan vienti- ja tuontitulleista, tavaroiden teknisistä vaatimuksista, palveluiden tarjoamisesta, investointien suojasta, julkisista hankinnoista ja muista kaupan säännöistä. Näitä kauppasopimuksia EU:lla on yli 70 maan kanssa, tuoreimpana Japani, Kanada, Vietnam, Etelä-Korea ja Singapore. Suomalaisyrityksille ja kuluttajille näistä on paljon hyötyä.

Vaikuttamme siihen, että EU tekee aktiivista kauppa- ja investointipolitiikka koska:

  • Globaali kilpajuoksu jatkuu. Kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja poliittisen epävarmuuden kasvaessa EU:n on jatkettava toimia avata uusia markkinoita eurooppalaisille yrityksille kolmansista maista. EU:n on panostettava sääntöpohjaisen vapaan kaupankäynnin ja terveen kilpailun vahvistamiseen omilla kauppapoliittisilla toimilla ja kauppasopimuksilla.
  • Terveen kilpailun nimissä. EU:n on edistettävä monenkeskisen, kansainvälisen sopimusjärjestelmän kehittämistä – koskipa se kauppaa, ilmastoa, ympäristöä, ihmisoikeuksia tai työoloja – WTO:n tai YK:n puitteissa. Kauppapolitiikalla on varmistettava, että eurooppalaisilla yrityksillä on nykyistä tasavertaisemmat kilpailuedellytykset toimia eri puolilla maailman markkinoita.
  • Avoin osaajille ja investoinneille. Eurooppalaiset yritykset ovat merkittäviä investoijia niin Aasian kuin Amerikan markkinoilla, joten meillä on lupa odottaa tervettä kilpailua ja tasavertaisia toimintaedellytyksiä puolin ja toisin. EU:n ei pidä kääntyä sisäänpäin, vaikka sen on toki otettava aina huomioon omat poliittiset ja taloudelliset intressinsä kansainvälisessä kaupassa.
  • Ennakkoluulottomasti, mutta määrätietoisesti. Poliittisista haasteita huolimatta EU:n on jatkettava toimia kauppasuhteiden kehittämistä tärkeimmän kauppakumppaninsa, USA:n kanssa. EU:n on pyrittävä parantamaan eurooppalaisten yritysten kilpailuedellytyksiä Kiinan markkinoilla sekä vahvistamaan kauppasuhteitaan Aasian ja Afrikan maiden kanssa. Venäjän kanssa EU:n on jatkettava yhteistyön kehittämistä pakotteiden sallimissa rajoissa ja esimerkiksi lähialueyhteistyötä. Arktisen alueen talousmahdollisuuksien hyödyntämisessä EU:n on oltava aktiivisempi.

”EU:n on panostettava sääntöpohjaisen vapaan kaupankäynnin ja terveen kilpailun vahvistamiseen omilla kauppapoliittisilla toimilla ja kauppasopimuksilla.”

Vaikutamme EU:n kauppapolitiikkaan kansallisella ja EU-tasolla. Annamme kauppapolitiikan hyödyistä ja haitoista yritysten näkökulmasta lausuntoja ministeriöille ja eduskunnalle sekä osallistumme EU-tason valmisteluun ja EU-kuulemisiin eri tavoin.