Sujuva sääntely

Meidän mielestämme sääntelyn tulee kannustaa yrityksiä ja yksilöitä toimeliaisuuteen ja tukea kilpailukykyä. Vaikutamme siihen, että sääntely olisi selkeää ja ennakoitavaa ja elinkeinoelämän itsesääntelylle jäisi riittävästi tilaa.

Tavoitteenamme on, että sääntelyn määrä pysyy kohtuullisena. Yrityksiä ja yksilöitä ei saa lannistaa liiallisella säädöstulvalla. Kun viranomaiset laativat yrityksille taakkaa aiheuttavaa sääntelyä, sääntelytaakkaa tulisi one in, one out -periaatteen mukaisesti purkaa toisaalta. Positiiviset kannustimet ja hinnoittelumekanismit ovat mielestämme usein kieltoja ja määräyksiä tehokkaampia ohjauskeinoja.

Vaikutamme siihen, että:

  • sääntelyn valmistelu on läpinäkyvää
  • sääntelyn vaikutuksia arvioidaan kattavasti etukäteen
  • sääntelyn valmistelussa ja vaikutusarvioinnissa hyödynnetään tieteellistä tietoa
  • sääntely on selkeää ja ennakoitavaa
  • sääntelyn toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja arvioinnin tulosten perusteella toimimattomaksi osoittautunutta sääntelyä puretaan tai muutetaan
  • lainsäädännön valmisteluun on riittävät resurssit

Itsesääntely

Kaikkea yritystoimintaa koskevaa sääntelyä ei mielestämme tule antaa sitovana lainsäädäntönä, vaan myös elinkeinoelämän itsesääntelylle tulee jättää riittävästi tilaa.

Itsesääntely täydentää lakisääteisiä vaatimuksia sekä auttaa yhtiöitä lain tulkinnassa ja soveltamisessa. Itsesääntely on usein lainsäädännön vaatimuksia joustavampaa ja mukautuu nopeammin toimintaympäristön muutoksiin. Vaikka itsesääntely ei yleensä olekaan velvoittavaa, yhtiöt tyypillisesti sitoutuvat itseääntelynormistoon, koska ne ovat osallistuneet sen laadintaan.

Keskuskauppakamarilla on pitkät perinteet itsesääntelyn laadinnassa. Moni lautakunnistamme osallistuu itsesääntelyn laadintaan tai soveltamiseen. Oman itsesääntelytyömme lisäksi osallistumme itsesääntelyn laadintaan muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksessä ja Listayhtiöiden neuvottelukunnassa.