Alue- ja rakennepolitiikka sekä maankäyttö

Meille on tärkeää, että eri alueet Suomessa säilyvät elinvoimaisina ja kilpailukykyisinä. Kauppakamarit haluavat vaikuttaa elinkeinopolitiikkaan alueellisesti ja Keskuskauppakamari valtakunnallisesti.

Yritysten sijoittautumiseen Suomessa vaikuttavat eniten osaavan työvoiman saatavuus ja liikenneyhteydet. Tärkeitä asioita meille ovat liikenneväylien ylläpito ja kehittäminen, elinkeinoelämän kannalta tarkoituksenmukainen kaupunki- ja aluepolitiikka ja osaavaan työvoiman saatavuus.

Vetovoimaiset alueet houkuttavat yritystoimintaa ja tuottavat kasvua lähiseuduille. Haluamme, että alueiden kilpailukyvyn kautta vahvistetaan aluekehitystä.

”Meille tärkeitä asioita ovat liikenneväylien kehittäminen, elinkeinoelämän kannalta tarkoituksenmukainen aluepolitiikka ja osaavan työvoiman saatavuus.”

Vastaava asiantuntija

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172