Löydä luotettava asiantuntija

Asiantuntijahaku auttaa sinua löytämään Suomessa toimivien AKA-kiinteistöarvioijien, KHK-kiinteistönarvioitsijoiden sekä HTT-tavarantarkastajien yhteystiedot. Vai etsitkö Keskuskauppakamarin vaikuttamistyön asiantuntijaa? Löydät asiantuntijamme täältä.

Asiantuntijahaku

Anna palautetta

Palaute ja kysymykset asiantuntijahausta osoitteeseen:
tavarantarkastus@chamber.fi

Valvotun ja varmennetun asiantuntemuksen edut

Valvottua asiantuntemusta

Tavarantarkastajat hyväksyy Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. AKA- ja KHK-arvioitsijat auktorisoi ja hyväksyy Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. Lautakunnat myös valvovat näitä asiantuntijoita – asiantuntemus on siis varmennettua ja valvottua.

Läpinäkyvä prosessi

HTT-tavarantarkastajat suorittavat tarkastuksen ohjesäännön määrittelemällä tavalla, puolueettomasti ja huolellisesti. Kiinteistönarvioijien on puolestaan noudatettava hyvää kiinteistönarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS).

Laatu ja osaaminen ajantasalla

Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää. HTT-tavarantarkastajien on uusittava hyväksyntänsä kolmen vuoden välein ja tässä yhteydessä tarkastetaan myös ammattitaidon ajantasaisuus. AKA- ja KHK-kiinteistönarvioitsijoiden on raportoitava vuosittain ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Auktorisointi voidaan peruuttaa, jos ammattitaitoa ei ole pidetty yllä riittävästi.

Valitusmahdollisuus

Jos HTT-tavarantarkastaja toimii ohjesäännön vastaisella tavalla, on tästä mahdollista valittaa tavarantarkastajalautakuntaan. Samoin on mahdollista valittaa sellaisesta AKA- ja KHK-arvioitsijan toiminnasta, joka on hyvän kiinteistöarviointitavan tai kansainvälisen arviointistandardin vastaista.

Hae kiinteistönarvioitsijaa

Auktorisoitu kiinteistönarvioitsija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija.

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin.

Kiinteistöarvioijasta on apua, kun tarvitaan puolueetonta, asiantuntevaa ja perusteltua näkemystä kiinteistön arvosta.

Kiinteistönarvioitsijoita tarvitaan:

 • Vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä
 • Vakuusarvioinneissa
 • Tilinpäätöksissä
 • Vuokrauksissa
 • Osituksen ja perinnönjaon yhteydessä
 • Riitatilanteissa
 • Rahastojen arvonmäärityksessä

Hae tavarantarkastajaa

Tavarantarkastus on puolueeton ja tekninen tarkastus, jonka perusteella tavarantarkastaja antaa perustellun asiantuntijan näkemyksensä, tarkastuskertomuksen.

Tavarantarkastuksella pyritään selvittämään erilaisia asioita – esimerkiksi tarkastuskohteen käypää arvoa, toiminnallisuutta, kohteessa mahdollisesti olevaa virhettä tai vauriota sekä niiden aiheuttajaa/syytä ja työsuoritusten asianmukaisuutta.

Tavarantarkastajia voi käyttää:

 • Riitatilanteessa
 • Riitoja ehkäisevästi
 • Käyvän arvon määrittämiseen
 • Teknisten standardien mukaisuuden selvittämiseen
 • Laatuvaatimusten mukaisuuden selvittämiseen
 • Rakentamisen laadun selvittämiseen
 • Virheen tai vaurion teknisen syyn selvittämiseen

Vai etsitkö Keskuskauppakamarin vaikuttamistyön asiantuntijaa?

Löydät asiantuntijamme täältä:

keskuskauppakamarin henkilöstö

SINUSTAKO AKA, KHK TAI HTT?

Oletko oman alasi ammattilainen, jonka suunnitelmissa on lisäpätevyyden hankkiminen?