Yritysten riidat – miksi välimiesmenettely? Tilaisuus siirtyy syksylle 2020

 

Tilaisuus siirtyy syksylle 2020. Uusi ajankohta ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Välimiesmenettelyyn liittyvät palvelut tuotetaan yrityksiä varten. Seminaarin lähtökohtana ovat yritysten riidanratkaisuun liittyvät käytännön tarpeet ja kokemukset, joita lähestytään kolmen eri toimialan kautta. Lopuksi pohditaan välimiesmenettelyn tarjoamia ratkaisuja.
Seminaarin ensimmäisessä osassa käsitellään rakennusalan riitoja, toisessa tietoon liittyviä
riitoja digitaalisessa taloudessa ja kolmannessa murroksessa olevan energia-alan riitoja. Kussakin paneelissa käsitellään alalla tyypillisesti syntyviä konflikteja, riidanratkaisuun kohdistuvia odotuksia, hyviä ja huonoja kokemuksia ja riidanratkaisun kannalta keskeistä toimialaosaamista.

12.00 REKISTERÖITYMINEN JA LOUNAS

12.50 SEMINAARIN AVAUSSANAT
Marko Hentunen, osakas, Castrén & Snellman; varapuheenjohtaja, FAI

13.00 PANEELI I: RAKENNUSALAN RIIDAT
Moderaattori Petra Kiurunen, osakas, Lindfors & Co; puheenjohtaja, FAI
Kimmo Heikkinen, osakas, Frontia
Ilkka Iittiläinen, johtaja, Neste
Karri Kivioja, vastaava lakimies, Rakennusteollisuus
Jenni Rope, kaupunginlakimies, Helsingin kaupunki
Tapio Salo, varatoimitusjohtaja, YIT

14.00 TAUKO

14.20 PANEELI II: TIETOON LIITTYVÄT RIIDAT DIGITAALISESSA TALOUDESSA
Moderaattori Antti Ikonen, toimitusjohtaja, Iconics Oy

Clarisse Berggårdh, toimitusjohtaja, Pohjoisranta-BCW
Tiina Kerttula, lakimies, Alma Media
Saija Kivinen, lakiasiainjohtaja, Telia Finland
Erkko Korhonen, Specialist Partner, Hannes Snellman
Kai Kotiranta, osakas, Kotiranta & Co

15.20 TAUKO

15.40 MUUTTUVA ENERGIA-ALA JA KONFLIKTIT
Kari Hietanen, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, Wärtsilä
Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition

16.40 LOPPUKESKUSTELU: MITÄ ANNETTAVAA
VÄLIMIESMENETTELYLLÄ ON ERI TOIMIALOILLA?
Moderaattori Antti Järvinen, osakas, Frontia; hallituksen jäsen, FAI
Juha Häyhä, oikeusneuvos, korkein oikeus
Marko Wainio, osakas, HPP
Carita Wallgren-Lindholm, Arbitrator, Lindholm Wallgren

LOPPUSANAT
Santtu Turunen, pääsihteeri, FAI

17.30 COCKTAILS

AIKA: Sykay 2020
PAIKKA: Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki

Osallistumismaksut:
Early Bird 395 € + 24 % tarjolla 30.6. asti. 
495 € + 24 % Kauppakamarin jäsenhinta  
595 € + 24 % Normaalihinta
195 € + 24 % Virkamieshinta

Mukana päivässä -kumppanipaketit:
1500 € + 24 % = neljä osallistujaa (sisältää oman organisaation edustajat ja/tai lisäksi esimerkiksi asiakasyritysten edustajia).
3000 € + 24 % = kymmenen osallistujaa (sisältää oman organisaation edustajat ja/tai lisäksi esimerkiksi asiakasyritysten edustajia).

Kumppanipaketit sisältävät näkyvyyttä ja valitsemianne osallistujia tapahtumaan.
Valitsemanne paketin mukainen määrä yrityksenne edustajia ja osallistujia tapahtumassa.
Kerromme markkinointiviestinnässämme yrityspäättäjäkohderyhmälle välimiesmenetelyn hyödyistä yritysten riidoissa.

Paketit sisältävät logonäkyvyytenne tapahtuman markkinointiviestinnässä FAI:n ja Keskuskauppakamarin viestintäkanavissa lisäksi sosiaalinen media, sähköpostisuorat ja verkkosivut.
Digi- ja printtilogonäkyvyys tapahtumassa.
Voitte hyödyntää paikat asiakkaillenne tai omalle organisaatiollenne. 

Yhteyshenkilö:
Kirsi Loikas
kirsi.loikas@chamber.fi
040 5457451


Mukana tapahtumassa: