Päästövähennyskoulutukset 2019

Päästövähennyskoulutukset yrityksille alkavat nyt!

Suomalaiset yritykset voivat olla vastuullisuuden suunnannäyttäjiä maailmassa ja vastuullisuusasiat ovat keskeisiä yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen hyödyttää yritystä myös liiketaloudellisesti.

Miten voit tunnistaa yrityksesi päästölähteet ja kuinka voit laskea yrityksesi hiilijalanjäljen? Miten voit laatia tiekartan päästöjen vähentämiseksi? Entä kuinka kohdistat päästövähennystoimenpiteet oikeisiin ja vaikuttaviin kohteisiin?

Keskuskauppakamari järjestää syksyllä 2019 yrityksille suunnattuja päästövähennyskoulutuksia, joissa saat käytännönläheisiä vinkkejä yrityksesi matkalle kohti hiilineutraaliutta. Päästövähennyksissä keskitytään aluksi yritysten oman toiminnan, logistiikan ja energiankulutuksen aiheuttamiin päästöihin. Kouluttajina toimivat Gaia Consultingin asiantuntijat. Gaialla on laaja kokemus ilmastovaikutusten arvioimisesta, päästövähennysten suunnittelusta ja ilmastoneutraalisuuden saavuttamisesta.

 

Koulutus on suunnattu yritysjohdolle, tuotanto- ja ympäristövastaaville sekä vastuullisuudesta kiinnostuneille. Koulutuksesta hyötyvät myös yritysten markkinointi-, brändi- ja myyntivastaavat.

 

Koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat

Tiistai 22.10. klo 12 – 16 Helsinki
Helsingin seudun kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 00100 Helsinki

Torstai 24.10. klo 12 – 16 Turku
Scandic Atrium, Eerikinkatu 28-30, 20100 Turku

Tiistai 29.10. klo 12 – 16 Vaasa
Scandic Vaasa, Rosteninkatu 6, 65100 Vaasa

Keskiviikko 30.10. klo 12 – 16 Tampere
Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, 33100 Tampere

Tiistai 5.11. klo 12 – 16 Oulu
Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu

Torstai 7.11. klo 12 – 16 Kuopio
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Tiistai 12.11. klo 12 – 16 Lahti
Lahden kaupunkiympäristön toimitilat, BW Tower, Askonkatu 2, 8. krs, 15100 Lahti

Koulutuksen ohjelma:

11.00 Ilmoittautuminen ja lounas

12.00 Koulutus alkaa

Tilaisuuden avaus ja kauppakamarin puheenvuoro

Esimerkkiyrityksen tarina

Johdanto yritysten ilmastopäästöihin – miksi vähentää päästöjä ja asettaa ilmastotavoitteita?
Päästölaskennan perusteet ja standardit
• GHG Protocol -standardin käyttö hiilijalanjäljen laskennassa
• Esimerkkejä tyypillisistä päästöjakaumista yrityksissä
Päästötiedon raportointi
Päästöjen vähentämisen mahdollisuudet yrityksissä
Miten luodaan tiekartta hiilineutraalisuuteen?
Päästöjen kompensointi osana hiilineutraalisuutta

14.00 Kahvitauko

14.15 Työpajat
• päästöjen laskenta
• päästötiedon raportointi
• päästöjen vähentäminen ja hiilineutraalisuus
• päästöjen kompensointi
Työpajaosuuden purku ja keskustelu työn tuloksista

15.45 Koulutuksen yhteenveto ja päätös

Koulutukseen liittyy lyhyt ennakkokysely, jonka täytät ilmoittautumisen yhteydessä. Yrityksesi vastaukset huomioidaan koulutuksen sisällössä.

ILMOITTAUDU

Osallistumismaksu

Kauppakamarin jäsenyrityksille 550 € + alv 24 % / osallistuja
Normaalihinta 650 € + alv 24 % / osallistuja


Kouluttajat

Ulla Heinonen
Ulla on Gaia Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on erittäin laaja tausta liiketoiminnan kehittämisestä, strategia- ja innovaatiotyöstä, operatiivisesta johtamisesta, yritysten integraatioista, kestävän kehityksen konsultoinnista ja tutkimustyöstä. Ulla on rakentanut laajoja ympäristöstrategioita ja -järjestelmiä sekä määrittänyt yritysten päästövaikutuksia sekä laatinut päästövähennystiekarttoja, jotka tukevat liiketoiminnan tehostamista ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Konsultoinnin lisäksi Ullalla on vahvaa osaamista IT-toimialalta, valmistavasta teollisuudesta sekä kaupan alalta.


Anna Laine
Anna työskentelee Gaiassa vanhempana asiantuntijana, erityisesti ilmastohankkeissa. Hänellä on laaja kokemus ilmastopolitiikasta, vihreästä rahoituksesta ja markkinapohjaisista ratkaisuista ilmastonmuutokseen. Hänen työkokemuksensa kattaa laajasti tehtäviä käytännön päästövähennyshankkeiden hallinnoinnista aina politiikkatason työhön esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanossa ja vihreän rahoituksen kehittämisessä. Annalla on laaja työkokemus ilmastopolitiikan ja –rahoituksen alalla, erityisesti päästöjen kompensaation parissa, sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Aiemmassa työssään hän on mm. tukenut Suomen valtiota Pariisin ilmastosopimuksen neuvottelussa ja toimeenpanossa ja hallinnoinut Suomen valtion Kioton pöytäkirjan alaista päästövähennyshankesalkkua. Hänellä on myös kokemusta laajojen työpajojen fasilitoinnista.


Anna Heino
Anna työskentelee Gaia Consulting Oy:ssä liiketoimintapäällikkönä. Hän vastaa Gaian yritysvastuun kehittämis-, raportoimis- ja laskentapalveluista (mm. GRI, CDP, GHG Protocol sekä ISO 14000-sarjan mukaiset laskennat ja raportoinnit). Anna on laskenut lukuisten organisaatioiden ja tuotteiden hiilijalanjälkiä sekä elinkaarivaikutuksia. Hänellä on vahva osaaminen yritysvastuuraportoinnin suunnittelusta ja laatimisesta sekä yritysvastuuseen liittyvien työpajojen vetämisestä. Annalla on myös johtavan auditoijan pätevyys ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän osalta. Lisäksi hän on jäsenenä Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ympäristöasioiden hallinta -komiteassa (SR 113), joka seuraa ympäristöjohtamisen kansainvälistä standardisointia ja osallistuu ISO 14000 -sarjan standardien valmisteluun.


Olli Jalonen
Olli työskentelee Gaiassa asiantuntijana erityisesti laskennallista analyysia ja toimitusketjujen ymmärrystä vaativissa projekteissa. Hänen osaamisalueitaan ovat vastuullisuus- ja ympäristöstrategiat ja niiden toimeenpano, ilmasto- ja päästötavoitteiden määrittäminen ja laskenta, toimitusketjun jalanjäljen ja vaikutusten arviointi, liiketoiminnan prosessien ja toimintamallien kehittäminen, kestävä liiketoiminta ja tuotteiden elinkaarihallinta. Hänellä on vahva tausta mallinnuksesta sekä kokemusta eri kokoisten projektien läpiviennistä. Lisäksi hänellä on taustaa toiminnan vaatimustenmukaisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnista sekä energia- ja materiaalitehokkuuden tarkastelusta. Aiemmin Olli on toiminut johdon konsulttina toimitusketjujen ja tuotannon kehittämisen projekteissa sekä tutkimustehtävissä logistiikan ja elinkaarihallinnan parissa. Olli on valmistunut Aalto-yliopistosta pääaineenaan tuotantotalous, sivuaineena yhdyskuntien energiatekniikka ja -talous. Lisäksi Ollilla on Helsingin yliopistosta ympäristöbiologian kandidaatin tutkinto, missä laajana sivuaineena ympäristöekonomia.


Jenni Mikkola
Jennillä on laaja kansainvälinen kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta sekä järjestökentältä. Jenni työskentelee Gaiassa asiantuntijana ja Jennin osaamisalueisiin kuuluvat ilmastopolitiikka, kestävä kehitys, vastuullinen liiketoiminta ja sidosryhmäyhteistyö. Jenni on ollut myös vastuussa sidosryhmäkuulemisiin suunnattujen digitaalisten alustojen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä laajoista verkkokyselyistä. Jenni on opiskellut yritysvastuuseen keskittyvän Projektit ja Kestävä Kehitys – opintokokonaisuuden Aalto Pro:ssa ja hän on IPMA-sertifioitu projektijohtamisen osaaja. Lisäksi Jenni on koulutettu fasilitaattori ja hän on Gaiassa osallistunut myös monien kansainvälisten työpajojen fasilitointiin.


Eero Yrjö-Koskinen
Eero on Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija. Hän on perehtynyt erityisesti kansainvälisiin energia-, ympäristö- ja luonnonvarakysymyksiin, sillä hän toimi aiemmin Green Budget Europe -järjestön toiminnanjohtajana, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana sekä Euroopan parlamentin ja YK:n virkamiehenä. Lisäksi hän toimii sivutoimisesti Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteerinä.

 


Lisätietoja

Koulutusten sisällöstä vastaa Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen, eero.yrjo-koskinen@chamber.fi

Koulutusten käytännön järjestelyitä hoitaa Keskuskauppakamarin palvelujohtaja Mari Hakkarainen, mari.hakkarainen@chamber.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.