Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä HE 4/2022 vp laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta. Verottoman koulutuspalvelun määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä todettaisiin koulutuspalvelun lain nojalla järjestämisellä ja lain nojalla avustamisella tarkoitettavan Suomen lain mukaista järjestämistä ja avustamista. Koulutuspalvelulla tarkoitettaisiin myös vastaavaa, toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla järjestettävää tai avustettavaa koulutusta, joka kilpailee Suomen lain nojalla järjestettävän tai avustettavan verottoman koulutuksen kanssa eikä kilpaile Suomessa verollisesti myytävien koulutuspalvelujen kanssa.

Kiitän lausuntopyynnöstä ja lausun Keskuskauppakamarin asiantuntijana kunnioittavasti asiassa seuraavaa.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia ja tärkeitä neutraalin kilpailutilanteen varmistamiseksi. Nykyinen oikeus- ja verotuskäytäntö on johtanut siihen, että ulkomaiset koulutuksentarjoajat ovat voineet hyötyä arvonlisäverovapaudesta toisin kuin vastaavia koulutusohjelmia järjestävät kotimaiset koulutuksentarjoajat. Tämä veroetu on saattanut vaikuttaa kilpailutilanteeseen haitallisesti. Nyt ehdotettu arvonlisäverolain 40 §:n muutos yhtenäistäisi koulutuspalveluiden arvonlisäverokohtelua ja siten neutraloisi kilpailutilannetta.


On hyvä, että koulutuspalvelun määritelmässä huomioidaan lisäksi verottoman koulutuksen kanssa kilpaileva, toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla järjestettävä tai avustettava koulutus, jotta eri toimijoiden tuottamia koulutuspalveluita kohdellaan arvonlisäverotuksessa yhtenäisesti myös näissä tilanteissa.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää