Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta. Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin 15 000 euron suuruiseen liikevaihtoon nykyisestä 10 000 eurosta. Tällä hetkellä 10 000-15 000 euron suuruista liikevaihtoa tekevät liiketoiminnan harjoittajat ovat asteittain pienenevän alarajahuojennuksen piirissä. Ehdotuksen tarkoituksena on siirtää nämä liiketoiminnan harjoittajat arvonlisäverottomuuden piiriin ja siten keventää vähäisen liiketoiminnan harjoittajille verotuksesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Esitysluonnoksessa on otettu huomioon arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korottamisesta aiheutuva riski kilpailuvääristymiin.

Keskuskauppakamari kannattaa ehdotusta arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korottamisesta hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä sitä, että verovelvollisia kohdellaan neutraalisti, mutta ei näe arvonlisäverovelvollisuuden alarajan maltillisella korottamisella olevan merkittävää vaikutusta kilpailutilanteeseen.

Kategoriat:Verotus, Anne Horttanainen, Emmiliina Kujanpää