Mainonnan eettinen neuvosto (MEN)

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin ja se on perustettu markkinoinnin alan toimijoiden aloitteesta 1.5.2001.

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt. Neuvosto ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko mainonta tai muu markkinointi lainvastaista. Neuvosto voi pyydettäessä antaa ennakkolausuntoja suunnitteilla olevasta markkinoinnista.

Voit pyytää neuvostolta lausuntoa markkinoinnista, joka on käsityksesi mukaan hyvän tavan vastaista. Lausuntopyyntö on perusteltava ja sen voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Yksityishenkilön tekemä lausuntopyyntö on maksuton.

Hyvän tavan vastainen mainos voi olla esimerkiksi syrjivä, lapsille sopimaton tai ihmisarvoa loukkaava mainos. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Neuvoston toimivaltaan ei kuulu esimerkiksi seuraavien asioiden arviointi:

  • markkinoinnin harhaanjohtavuus;
  • markkinoinnin totuudenvastaisuus;
  • markkinoinnin hyvän maun vastaisuus;
  • poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältö; tai
  • tuotesijoittelu.

Lausunto on joko vapauttava lausunto tai huomautus. Lausunnot julkaistaan neuvoston verkkosivuilla ja ne ovat luonteeltaan suosituksia. Myös merkittävimmät käsittelemättä jättämistä koskevat ratkaisut perusteluineen julkaistaan neuvoston verkkosivuilla.