Mainonnan eettinen neuvosto (MEN)

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Lausuntoa voivat pyytää esimerkiksi yksityishenkilöt, yritykset ja viranomaiset.

Lausuntopyyntö on perusteltava. Peruste voi olla esimerkiksi se, että mainos on syrjivä, lapsille sopimaton tai ihmisarvoa loukkaava. Perusteeksi ei riitä se, että katsoo mainoksen olevan huono tai hyvä maun vastainen. Neuvosto ei käsittele  markkinoinnin harhaanjohtavuutta tai totuudenvastaisuutta. Neuvosto ei myöskään ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön.

Neuvosto varaa asianosaiselle mahdollisuuden antaa vastaus asiassa.

Lausunto on suositus. Lausunnot julkaistaan neuvoston verkkosivuilla www.mainonnaneettinenneuvosto.fi. Lausunnonpyytäjä ja markkinoija saavat tiedon neuvoston lausunnosta vähintään kaksi päivää ennen kuin lausunto julkaistaan verkkosivuilla.

Lehdistön edustajat voivat ilmoittaa sähköpostiosoitteensa Keskuskauppakamarin viestinnälle (viestinta(at)chamber.fi), jolloin heille lähetetään MEN:n tiedotteet automaattisesti. Lausunnoista on mahdollista tilata RSS-syöte täältä.

Yhteystiedot
Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki
Puh. 09 4242 6200
Fax 09 4242 6257
men(at)chamber.fi