Koulutukset ja tilaisuudet

Keskuskauppakamari järjestää valtakunnallisia tilaisuuksia ja koulutuksia hyvään hallintotapaan, hallitustyöhön, yhtiöoikeuteen ja arvopaperimarkkinajuridiikkaan liittyen.

Hallitustyö pörssiyhtiössä

Keskuskauppakamari järjestää keväisin  Hallitustyö pörssiyhtiössä –tilaisuuden, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia pörssiyhtiön hallitustyöskentelyyn. Puheenvuorot koskevat muun muassa Corporate Governancea, hallituksen tehtäviä ja vastuita sekä hallitustyön arviointia. Tilaisuus päättyy illalliseen, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua. Hallitustyö pörssiyhtiössä on ensisijaisesti tarkoitettu pörssiyhtiöiden hallituksissa toimiville henkilöille.

Kevään 2014 tilaisuus järjestetään 27.5.2014

Osakeyhtiöpäivä

Keskuskauppakamari järjestää vuosittain Osakeyhtiöpäivän, joka tarjoaa kuulijoille rautaisannoksen ajankohtaista yhtiölainsäädäntöä ja arvopaperimarkkinajuridiikkaa. Päivässä käsitellään myös verotusta ja itsesääntelyä. Osakeyhtiöpäivä soveltuu yritysjohdolle, lakimiehille, tilintarkastajille ja viranomaisille.

Osakeyhtiöpäivä järjestettiin 20.3.2013. Seuraava Osakeyhtiöpäivä on 31.3.2014.

Hallituksen puheenjohtajana toimiminen

Kauppakamareiden ja keskuskauppakamarin puheenjohtaja-päivä kertoo, mitkä ovat puheenjohtajan lakisääteiset vastuut ja velvollisuudet, mutta keskittyy myös käytännön kysymyksiin, kuten miten puheenjohtaja voi rakentaa toimivan hallinnointijärjestelmän yhtiöön ja mitä työkaluja hänellä on käytettävänään tähän. Kurssi on tarkoitettu erityisesti hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille sekä toimitusjohtajille. Hallituksen puheenjohtajana toimiminen –koulutus on kaksipäiväinenkoulutuskokonaisuus, jossa 1. päivä järjestetään kauppakamareiden alueilla ja 2. yhteinen päivä Helsingissä.

Lisätietoa Keskuskauppakamarin tilaisuuksista info@chamber.fi

HHJ-kurssi

Kauppakamarit järjestävät HHJ-kursseja. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. Lisätietoa www.hhj.fi