Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Lue lausunto tästä.

  • Lausunnon saaja: Valtiovarainministeriö/Vero-osasto
  • Lausunnon pvm: 27.9.2019
  • Kirjoittaja: Emmiliina Kujanpää
  • Titteli: Johtava veroasiantuntija
Muokattu 27.9.2019