Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Lue lausunto tästä

  • Lausunnon saaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Lausunnon pvm: 13.5.2020
  • Kirjoittaja: Ville Kajala
  • Titteli: Johtava asiantuntija
Muokattu 13.5.2020