Lausunto vihreän siirtymän rahoitusta ja kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa koskevasta komission tiedoksiannosta

Lue lausunto tästä

  • Lausunnon saaja: Eduskunnan talousvaliokunta
  • Lausunnon pvm: 13.5.2020
  • Kirjoittaja: Ville Kajala
  • Titteli: Johtava asiantuntija
Muokattu 13.5.2020