Vastuullisuus

Me uskomme, että vastuullisuuskysymysten huomioonottaminen tarjoaa yrityksille selkeän kilpailuedun. Maailma muuttuu ja vastuullinen yritystoiminta ratkaisee kuluttajien valintoja ja sijoittajien investointipäätöksiä.

Keskuskauppakamari haluaa osaltaan varmistaa, että suomalaiset yritykset ovat vastuullisuuden suunnannäyttäjiä koko maailmassa. Autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintansa vastuullisuutta päästövähennyskoulutuksen avulla. Koulutukseen osallistuvat yritykset voivat tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä sekä hakea Ilmastositoumuksen tunnusta osoituksena vastuullisesta liiketoiminnasta.

Edistämme vastuullisuusasioita kolmessa vaiheessa. Yritysten ja yhteisöjen päästövähennyksiin tähtäävä järjestelmä ja siihen liittyvät koulutukset käynnistettiin vuonna 2019. Syksyllä 2020 lanseerasimme ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta tukevan järjestelmän koulutuksineen, ja vuonna 2021 valmistelemme ympäristövastuuta koskevaa järjestelmää ja siihen liittyviä koulutuksia.

Ilmastositoumuksella tavoitellaan hiilineutraaliutta

Ilmastositoumus on Keskuskauppakamarin laatima järjestelmä yritysten ja yhteisöjen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Sen avulla organisaatiot voivat kartoittaa toimintansa aiheuttamat päästöt ja pienentää hiilijalanjälkeään Ilmastositoumuksessa tarkasteltavien päästölähteiden osalta. Ilmastositoumukseen sitoutuneet yritykset tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Yritys pääsee mukaan järjestelmään laatimalla toimenpidesuunnitelman seuraavan viiden vuoden aikana tehtävistä päästövähennyksistä. Hakemus toimitetaan vastuullisuuslautakunnan hyväksyttäväksi, ja hyväksynnän jälkeen hakija voi käyttää Ilmastositoumuksen tunnusta markkinoinnissaan. Päästövähennysten edistymisestä raportoidaan lautakunnalle kerran vuodessa.

Ihmisoikeussitoumus ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen

Ihmisoikeussitoumus on Keskuskauppakamarin laatima järjestelmä, joka auttaa organisaatiota ymmärtämään, mitä ihmisoikeusvastuu on ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Lisäksi se auttaa viestimään vastuullisuustoimista ja tarjoaa organisaatiolle konkreettisen työkalun vastuullisuustyön käynnistämiseen.

Yritys pääsee mukaan järjestelmään laatimalla hakemuksen, jossa arvioidaan yrityksen toiminnan ihmisoikeusriskejä. Lisäksi hakemukseen liittyy yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen ihmisoikeusvastuun kehittämiseen, suunnitelmat koulutuksesta ja osallistamisesta. Hakemus toimitetaan vastuullisuuslautakunnan hyväksyttäväksi, ja hyväksynnän jälkeen hakija voi käyttää Ihmisoikeussitoumuksen tunnusta markkinoinnissaan. Organisaatio raportoi toimenpiteiden toteutumisesta ja uusista suunnitelmista vuosittain.

Suuri yritysvastuupäivä

Keskuskauppakamarin Suuri yritysvastuupäivä on vuosittainen ajankohtaisfoorumi, jossa käsitellään vastuullisuutta johdon näkökulmasta ja etsitään ratkaisuja kestävän liiketoiminnan haasteisiin. Seuraava Suuri yritysvastuupäivä järjestetään 15.11.2023.

Vastaava asiantuntija

Anne Vanhala

Vastuullisuusasiantuntija

+358 50 339 1625

Päästövähennyskoulutuksissa yritys oppii laskemaan hiilijalanjälkensä

Päästövähennyskoulutuksia järjestetään ympäri maata sekä etäkoulutuksina. Päästövähennyskoulutuksissa opastetaan yrityksiä muun muassa laskemaan oma hiilijalanjälkensä.

Päästövähennyksissä keskitytään aluksi yritysten oman toiminnan, logistiikan ja energiankäytön aiheuttamiin päästöihin. Yritykset voivat turvautua myös päästöjen kompensoimiseen, mikäli muut varteenotettavat keinot suorien päästöjen vähentämiseksi on käytetty.