Mainonnan eettinen neuvosto (MEN)

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antaa lausuntoja siitä, ovatko mainokset hyvän tavan mukaisia. Lausuntoa voivat pyytää kuluttajat, yritykset, järjestöt ja viranomaiset. Yritykselle palvelu on maksullinen.

Valitus on perusteltava. Peruste voi olla esimerkiksi se, että mainos on syrjivä, lapsille sopimaton tai ihmisarvoa loukkaava. Perusteeksi valitukselle ei riitä se, että mainos on huono tai hyvä maun vastainen. Neuvosto ei myöskään käsittele  mainoksen harhaanjohtavuutta tai totuudenvastaisuutta.

Lausuntopyynnön saatuaan neuvosto pyytää mainostajalta lausuman. Lausuma voidaan pyytää myös mainoksen julkaisseelta medialta.

MENin lausunnot julkaistaan neuvoston verkkosivuilla www.mainonnaneettinenneuvosto.fi. Valittaja ja mainostaja saavat aina tiedon neuvoston lausunnosta vähintään kaksi päivää ennen kuin lausunto julkaistaan verkkosivuilla.

Yhteystiedot
Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki
Puh. 09 4242 6200
Fax 09 4242 6257
men(at)chamber.fi