Hallituksen päätösperäiset toimenpiteet

Hallitus tavoittelee päätösperäisesti 60 000 lisätyölllistä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Seuraamme tavoitteen kehittymistä päivittäen alla olevaa listaa sitä mukaa, kun hallitus tekee esityksiä tai linjauksia.

Toimenpiteet Budjettivaikutus Työllisyysvaikutus

Työnantajan maksamien muuttokustannusten osittainen verovapaus

Pienituloisille suunnattu veronkevennys

Solidaarisuusveron jatkaminen

Kotitalousvähennyksen leikkaus

Laki ulkomaisen palkansaajan lähdeverosta

 

-200 milj. €

+109 milj. €

+92 milj. €

 

 

+3 500

Vakuutusmaksujen korotus

      • Työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,25 prosenttiyksikköä
      • Työeläkemaksu nousee 0,4 prosenttiyksikköä
      • Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu nousee 0,66 prosenttiin ja päivärahamaksu alenee 1,16 prosenttiin

 

 

-4 000

Työttömyysputken lyhennys +6 000
Aktiivimallin purkaminen (ks. myös tämä) -50 milj. € -(5 000-12 000)*
Perusturvan ja muiden etuuksien tasokorotus -90 milj. € -3 000*
Yhteensä -(2 500-9 500)
Lisäksi  
Palkkatuen kehittäminen -24 milj. € pos.
Täydennys-, muunto- ja rekrytointikoulutukset -4 milj. € pos.
Kansaneläkkeiden korotus -183 milj. € neg.
Työlupaprosessin sujuvoittaminen pos.
Työttömyysturvaa ja työttömien palveluita sekä työnhakuvelvoitetta
uudistetaan
tukemaan työttömyysjaksojen lyhentymistä
pos.
Perhevapaauudistus neg.

* alustava arvio