Lakimuutos takaa pienyrittäjälle oikeuden viikoittaiseen vapaapäivään

Kauppakeskuksessa toimiva pienyrittäjä voi jatkossa pitää liikkeensä suljettuna kerran viikossa. Liikeaikalain muutos tuli voimaan vappuaattona 30.4.2014.

Jo vuoden 2009 liikeaikalaissa säädettiin, että kauppakeskuksissa toimivilla elinkeinonharjoittajilla on oikeus pitää myymälänsä suljettuna yhtenä päivänä viikossa. Laki on kuitenkin mahdollistanut tietyn tapauskohtaisen harkinnan.

Liikeaikalain toteutumisesta tehdyn selvityksen perusteella eduskunta totesi, ettei kauppakeskuksissa toimivien pienyrittäjien oikeus viikoittaiseen vapaapäivään toteutunut  lain tarkoittamalla tavalla ja että pienyrittäjän asemaa tuli tältä osin parantaa.

Eri järjestöt etsivät lähes vuoden ajan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteiseen  sopimukseen perustuvaa ratkaisua. Keskuskauppakamarin tavoitteena oli, että pienyrittäjän oikeus viikoittaiseen vapaapäivään varmistetaan itsesääntelyllä. Lopputuloksena oli kuitenkin liikeaikalakiin tehtävät täsmennykset.

Kokonaishenkilömäärä ratkaisee

Säännös koskee yrittäjää, jonka alaisuudessa yhdessä tai useammassa liikkeessä työskentelee säännöllisesti enintään viisi henkilöä. Kokonaismäärään lasketaan mukaan myös yrittäjän oma työpanos. Sillä ei ole merkitystä, ovatko henkilöt suorassa työsuhteessa elinkeinonharjoittajaan vai vuokratyövoimaa. Kausiluonteisia työntekijöitä, esimerkiksi jouluapulaisia, ei kuitenkaan huomioida henkilömäärää laskettaessa.

Säännös koskee myös niin sanottuja ketjusopimuksia, jos liike sijaitsee kauppakeskuksessa.

Vapaapäivästä voidaan sopia

Laki antaa pienyrittäjälle mahdollisuuden vapaapäivään, mutta yrittäjä voi halutessaan pitää liikkeensä avoinna kauppakeskuksen normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Yrittäjä ja kauppakeskus sopivat vapaapäivästä ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos yhteistä näkemystä ei löydy, pienyrittäjä voi päättää päivän, jona liike on suljettu.

Viiden kuukauden siirtymäsäännös

Laki tuli voimaan 30.4.2014, mutta voimaantuloon liittyy viiden kuukauden siirtymäsäännös. Kauppakeskuksille ja niissä toimiville pienyrittäjille on varattu aikaa aukioloaikoja koskevien käytäntöjen muuttamiselle. Siirtymäaikaa tarvitaan myös liikkeiden vuokrasopimusten, kauppiasyhdistysten sääntöjen ja muiden vastaavien aukioloaikaa koskevien järjestelyiden muuttamiseksi lainmukaisiksi.

Lakimuutoksen vaikutuksia on vaikea ennakoida

Eduskunnan Talousvaliokunta on edellyttänyt, että lakimuutoksen vaikutuksista tehdään selvitys vuoden 2016 keväällä. Selvitys on tarpeen, sillä lakimuutos voi heijastua eri tavoin sekä pienyrittäjien että kauppakeskusten toimintaan. Jos kauppakeskuksen asiakasmäärät pienenevät epäyhtenäisten aukioloaikojen vuoksi, voi sillä olla vaikutusta kaikkien kauppakeskuksessa toimivien myymälöiden kannattavuuteen. Toisaalta pienyrittäjän oikeus pitää liike suljettuna kerran viikossa, voi johtaa siihen, että pienyrittäjien mahdollisuudet saada liiketiloja kauppakeskuksista vaikeutuvat.

Lisätietoja liikeaikalain muutoksesta: Työ- ja elinkeinoministeriö