Onnistuneen vientiprosessin takana osaava tiimi

Sari Lindénin työpäivän aikana matkataan parhaimmassa tapauksessa usealla eri mantereella. Suunnitelmalliset selvitykset kohdemarkkinoista ja niiden asiakirjavaatimuksista ovat onnistuneen vientiprosessin avaintekijöitä.

koboltti 2
Norilsk Nickel Harjavalta Oy valmistaa raaka-aineista nikkeliä maailmalle kemikaaleina ja metalleina.

Sari Lindén toimii Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssa (NNH) vientiassistenttina. Yritys valmistaa raaka-aineista nikkeliä maailmalle kemikaaleina ja metalleina. Alkuvuosien 3 000 tonnin vuosituotanto on moninkertaistunut vauhdilla tämänhetkiseen 50 000 tonniin. Yrityksellä on jatkuvaa vientiä mm. Eurooppaan, USA:han ja Aasiaan.

Viiden hengen tiimillä lähetämme isoja määriä nikkelituotteita konteilla ja autoilla ympäri maailmaa”, Lindén kommentoi.

Markkinoiden asiakirjavaatimuksiin liittyen yritys käyttää työkaluna Finpron laivauskäsikirjaa, joka sisältää 190 maan tiedot tuontirajoituksista, vapaakauppasopimuksista, vaadittavista asiakirjoista ja erityistodistuksista, asiakirjojen laillistamisesta, tuotteiden pakkaus- ja merkintämääräyksistä, muista erityisvaatimuksista sekä tavaranäytteiden lähettämisestä.

Kauppakamarin myöntämiä alkuperätodistuksia yritys hakee mm. Japaniin, Hongkongiin ja Thaimaahan lähteviin lähetyksiin. Yleensä asiakas tai paikallinen tulliviranomainen vaatii lähetyksen mukaan alkuperätodistuksen. Kun merenkulussa käytetty konossementti-asiakirja ja rahti on hyväksytty, yritys tilaa alkuperätodistuksen kauppakamarien sähköisesti e-Vientiasiakirjat-palvelusta. Vanhan manuaalisen menettelytavan perään yritys ei haikaile.

Ennen haimme alkuperätodistuksia manuaalisesti, nyt tilaamme ne sähköisesti kauppakamarien e-Vientiasiakirja-palvelusta. Sähköinen palvelu on erittäin hyvä ja helppokäyttöinen, sekä nopeuttanut työskentelyämme merkittävästi”, Lindén kertoo.

koboltti Joihinkin lähetyksiin yritys hyödyntää EUR1-alkuperätodistusta, jota käytetään alkuperäselvityksenä eli etuuskohteluun oikeuttavana asiakirjana useimmissa vapaakauppa- ja vastaavissa muissa tullietuussopimuksissa ja järjestelyissä. Tavaran alkuperä osoitetaan kunkin tullietuussopimuksen alkuperäsäännöissä määrätyllä tavalla. Todistusta ei kuitenkaan käytetä lukuun ottamatta GSP-kohtelulla tapahtuvaan tuontiin, Turkin tulliliittokauppaan eikä Etelä-Korean ja EUR–MED (Pan-Euro–Välimeri-kumulaatio) kauppaan.

Suomen ja Turkin kanssa käytävässä kaupassa NNH käyttää A.TR.-tavaratodistusta, joka ei ole alkuperätodistus vaan todistus tavaroiden tullioikeudellisesta asemasta. Valtuutettuna viejänä yritys on oikeutettu laatimaan kauppalasku- ja alkuperäilmoituksia vientilähetyksen arvosta riippumatta sekä vahvistamaan itse A.TR.-tavaratodistuksia.

Useimmiten NNH:n lähetykset ovat päässeet perille suotuisasti. Lindén kehottaa kuitenkin yrityksiä kiinnittämään huomiota nimenomaan asiakirjavaatimuksiin ja asiakirjoissa oleviin tietoihin, kuten esimerkiksi tavaraluetteloon, painoihin ja tavaranimikkeisiin. Mahdolliset huolimattomuusvirheet voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tavaran seisomisen rajalla, toimitusviiveisiin ja sitä myötä ylimääräisiin kustannuksiin.


Lisää tietoa kauppakamarin myöntämistä Euroopan Yhteisön alkuperätodistuksista: www.kauppakamari.fi

Kauppakamarin sähköinen vientiasiakirjapalvelu: www.e-vientiasiakirjapalvelu.fi

Lisää tietoa EUR.1 ja A.TR-todistuksista, sekä valtuutetusta viejästä Suomen tullista: www.tulli.fi

Lisää tietoa Finpron Laivauskäsikirjasta: www.exportfinland.fi/laivauskasikirja