Joululahja työntekijöille – ota verotus huomioon

Työnantaja muisti kaikkia työntekijöitään hyvästä kvartaalituloksesta 200 euron suuruisilla lahjakorteilla. Verotuksessa lahja muuttui työnantajan yllätykseksi palkkaan rinnastettavaksi veronalaiseksi tuloksi ja koitui ajateltua kalliimmaksi investoinniksi. “Helposti voisi ajatella, että lahjakortti, josta ei voi saada rahaa takaisin, ei olisi veronalaista tuloa. Verotuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että se on palkkaa”, sanoo Keskuskauppakamarin verojohtaja Ann-Mari Kemell.

Varsinkin joulun alla työntekijöiden muistaminen kiitoksena vuoden työpanoksesta on aiheellista. Luontoisetujen, lahjojen ja bonuksien veronalaisuus ei aina näyttäydy työnantajalle selkeänä, vaikka käytäntö niiden takana on melko yksiselitteinen. “Työnantaja voi muistaa työntekijää tavanomaisena merkkipäivänä, kuten 50- tai 60-vuotispäivänä, kohtuullisella lahjalla”, kertoo Kemell. Kohtuullisena pidetään tässä yhteydessä noin yhden kahden viikon bruttopalkkaa vastaavaa lahjaa. “Lisäksi vähäiset muut lahjat ovat verovapaita”, Kemell lisää.

Esimerkiksi herkkukoria tai joulukinkkua voidaan pitää vähäisinä lahjoja. “Nyrkkisääntönä on 100 euron arvoinen lahja. Sitä vähäisemmät lahjat voidaan antaa ilman verottajan puuttumista asiaan”, Kemell sanoo.

Ann-Mari Kemell, 18. toukokuuta 2015.
Rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatua lahjaa pidetään aina veronalaisena palkkatulona, muistuttaa Ann-Mari Kemell.

Työntekijän valitsema lahja rinnastetaan palkkaan

On tärkeää muistaa, että työnantajan on tehtävä päätös lahjan sisällöstä ja lahjan arvon on oltava kohtuullinen. “Lahjan vapaa valitseminen on johtanut oikeuskäytännössä siihen, että lahja on katsottu palkaksi”, toteaa Kemell.

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi matkatoimiston lahjakorttia, jossa työntekijä on itse saanut valita kohteen matkalleen. “Merkkipäivänä saatu matka rinnastetaan kuitenkin esinelahjaan, jos lahja on annettu sellaisena matkana, jota ei ole saanut itse valita”, Kemell muistuttaa.

Rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatua lahjaa pidetään aina veronalaisena palkkatulona. Veronalaista palkkaa on myös työnantajan antama lahja, joka annetaan korvaukseksi tehdystä suorituksesta.

Verovapaa tavanomainen merkkipäivämuistaminen edellyttää, että yritys noudattaa etuuksien antamisessa selkeää käytäntöä. Samoja periaatteita on siis noudatettava vuodesta toiseen. “Tasa-arvoisen kohtelun suhteen kannattaa tehdä selkeät pelisäännöt. Tällöin verotuksen yhteydessä pystytään todentamaan, että kyseessä on yleinen käytäntö, joka ei suosi ketään”, Kemell huomauttaa.

Ansiomerkki on helppo tapa muistaa työntekijöitä pitkäaikaisesta työstä

Palkitsemis- ja ansiomerkkimuistaminen on mieleenjäävä tapa kiittää työntekijöitä pitkästä työhistoriasta ja sitoutuneisuudesta. Joskus olisikin hyvä pysähtyä miettimään hyvin tehtyä pitkäaikaista työtä eikä vain palkitsemista yhdestä työsuorituksesta.

Kemell suosittelee yrityksille ansiomerkillä palkitsemista jo verotuksellisista syistä. Ansiomerkkiin ei liity lahjana riskiä veronalaisuudesta ja se jättää hyvän mielen sekä työntekijälle että -antajalle.

“Ansiomerkki on henkilökohtainen ja helppo tapa kiittää työntekijää siitä, että tämä on ollut osa työyhteisöä jo monien vuosien ajan.”

  • Tutustu ansiomerkkeihin osoitteessa https://ansiomerkit.fi