Palkkaerojen taustalla on työn tuottavuus

Mielipidesivulla on keskusteltu naisten suosimien töiden arvostuksesta ja palkkauksesta. Naisen euro on 83 senttiä, mikä johtuu pitkälti työmarkkinoiden jakautumisesta paremmin palkattuihin miesvaltaisiin aloihin ja pienempipalkkaisiin naisvaltaisiin aloihin sekä siitä, että johtotehtävissä on selvästi enemmän miehiä kuin naisia.

”Naisten ja miesten palkkaerojen kaventamiseen ei ole juuri muuta tietä kuin purkaa työmarkkinoiden jakoa miesten ja naisten töihin. Tasa-arvoa voidaan edistää kannustamalla miehiä pitämään perhevapaita ja naisia kouluttautumaan teknillisille aloille sekä lisäämällä naisten nousua johtotehtäviin”, kirjoittaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa

Kirjoituksissa ratkaisuksi on ehdotettu naisvaltaisten alojen arvostuksen korottamista. Ikävä kyllä palkankorotusten perustana tämä ei ole mahdollinen. Hoiva- ja opetustyötä varmasti sinänsä arvostetaan, eli palkkaerojen syyt ovat muualla.

Miesvaltaisessa teollisuudessa teknologian kehitys on nostanut tuottavuutta merkittävästi viime vuosikymmeninä, mikä on näkynyt myös hyvänä palkkakehityksenä. Naisvaltaisia ovat sen sijaan julkisen sektorin hoiva- ja opetustyöt sekä yksityisen sektorin palveluammatit. Näissä työvoimavaltaisissa töissä tuottavuus ei ole noussut samalla tavalla kuin teollisuudessa teknologian kehityksen myötä, mikä vääjäämättä näkyy erilaisena palkkakehityksenä.

Kun naisia on paljon töissä julkisella sektorilla, on hyvä muistaa, että nämä palkat kustannetaan verovaroilla. Suomessa veroaste on jo niin korkea, että julkisen sektorin palkkatason nostaminen veroja korottamalla ei ole realistinen suunnitelma tilanteen muuttamiseksi. Kansainvälisesti kireä verotuksemme on muodostumassa ongelmaksi sekä kilpailukyvylle että työn kannustavuudelle.

Muutenkin työssä käyviin kohdistuu väestön vanhetessa erittäin kovat paineet. Kun eläkemenot olivat 17,7 miljardia euroa vuonna 2007, ne olivat loikanneet 27,3 miljardiin vuonna 2014. Nyt eläkettä saavat eivät ole pääosin itse kustantaneet omia eläkkeitään, vaan ne maksetaan pitkälti nyt työssä käyviltä perittävillä eläkemaksuilla.

Naisten ja miesten palkkaerojen kaventamiseen ei ole juuri muuta tietä kuin purkaa työmarkkinoiden jakoa miesten ja naisten töihin. Tasa-arvoa voidaan edistää kannustamalla miehiä pitämään perhevapaita ja naisia kouluttautumaan teknillisille aloille sekä lisäämällä naisten nousua johtotehtäviin.

Kirjoitus julkaistu alun perin Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 16.3.2017.