Kuvat

Viimeisimmät artikkelit

Lahjussääntelyn on oltava riittävän tarkka

Helsingin Sanomat kertoi 30.9.2016 julkaisemassaan artikkelissa, että Keskuskauppakamari ja elinkeinoelämän edustajat vastustavat uutta lahjuspykälää. Artikkelista voi saada vaikutelman, että Keskuskauppakamari suhtautuisi korruptioon välinpitämättömästi – tämä on ehdottoman väärä

Naiset valloittavat hallituspaikkoja pullonkaulasta huolimatta

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouskausi ja uusien hallitusten valinnat ovat käynnissä. Samalla arvioitavaksi tulevat menneet hallitusvalinnat. Näin kansainvälisenä naistenpäivänä menneitä hallitusvalintoja voi arvioida myös siitä näkökulmasta, miten naisten asema pörssiyhtiöiden

Naisjuristit nousevat johtotehtäviin

Keskuskauppakamari on kolmena peräkkäisenä vuonna selvittänyt naisjohtajien asemaa suomalaisten yritysten johdossa. Viimeisin selvitys julkaistiin viime vuoden marraskuussa. Selvitystä varten kerättiin tietoa pörssiyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien kokoonpanosta sekä jäsenten

Ostotarjouskoodi luo pelisäännöt julkisiin ostotarjouksiin

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden ostotarjouskoodin. Koodissa annetaan uudet suositukset julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelyistä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavia menettelytapoja Suomessa ja näin edistää julkisten

Suuri murros ei tullutkaan

Tämänvuotiseen, järjestyksessään kolmanteen naisjohtajaselvitykseen päätimme ensimmäistä kertaa kerätä tietoja myös johtajien ikäjakaumasta. Ennakko-odotuksenamme selvitystä tehdessä oli, että tarkasteltaessa sukupuolten jakautumista eri ikäluokissa voisi selvitä jotain tärkeää