Mitkä vastuullisuusteemat puhuttavat suomalaisissa pk-yrityksissä juuri nyt? 

Vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala. Kuva: Elmo Eklund

Vastuullisuusvalmennus on lunastanut paikkansa johtajille suunnattuna valmennuksena

Jo lähes 90 nykyistä ja tulevaa yritysjohtajaa on osallistunut Keskuskauppakamarin Yritysjohdon vastuullisuusvalmennukseen. Valmennus on lunastanut paikkansa johtajille suunnattuna valmennuksena, jossa käydään asiantuntijapuheenvuorojen ja tapausesimerkkien avulla keskustelua ajankohtaisista vastuullisuusteemoista ja käytännön johtamistyöstä. Valmennus vahvistaa ymmärrystä siitä, mitä yritysjohtajan tulee vastuullisuudesta ymmärtää menestyäkseen omassa tehtävässään. Suuri osa osallistujista on edustanut eri toimialojen pk-yrityksiä ja lisäksi rahoitusalan, koulutussektorin toimijoita ja järjestöjä on osallistunut valmennukseen. Osallistujina on ollut mm. toimitusjohtajia, hallinto-, talous-, lakiasiain-, viestintä-, myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtoa sekä hallitusten jäseniä. Monipuolinen osallistujajoukko takaakin erilaiset näkökulmat keskusteluun sitä rikastaen. 

Kevään 2023 valmennuksessa kolmen kärki ESG-teemoissa oli jätteiden hallinta ja kierrätys, työhyvinvointi ja eettiset toimintatavat

Osallistujat toteuttavat osana Yritysjohdon vastuullisuusvalmennusta ohjatusti sisäisen kyselyn vastuullisuudesta ja sen olennaisista teemoista. Kyselyn tulokset antavatkin suosituksineen osallistujayrityksille konkreettiset vinkit seuraaviin askeliin vastuullisuustyössä. Yleisemmällä tasolla nämä tulokset antavat mielenkiintoisen pulssin, mitkä ovat pk-yritysten henkilöstön silmin keskeisimmät vastuullisuusteemat. Kevään 2023 valmennuksessa kolmen kärki ESG-teemoissa oli jätteiden hallinta ja kierrätys, työhyvinvointi ja eettiset toimintatavat. Kevään 2023 kierroksella kyselyyn vastasi yhteensä 217 henkilöä 19 eri organisaatiosta. Kyselyn kumppanina toimi Third Rock.

”Oli positiivista huomata, miten suurella kiinnostuksella pk-yrityksissä suhtaudutaan vastuullisuuteen ja halutaan tunnistaa liiketoiminnan kannalta olennaisia painopistealueita. Yllättävää on, että kyselyn vastauksissa esille nousivat hyvin perinteiset vastuullisuusteemat, kuten jätteiden kierrätys ja henkilöstön hyvinvointi”, kommentoi Third Rockin toimitusjohtaja Leo Stranius

Valmennuksesta tietoa, inspiraatiota, työkaluja ja vertaisverkosto

Vastuullisuusvalmennukselle on selkeä tilaus. Sidosryhmien kasvavat vaatimukset ja kiristyvä vastuullisuuslainsäädäntö tarvitsee rinnalle kompaktin ja konkreettisen valmennuskokonaisuuden, jossa teemaa avataan selkeän rakenteen ja käytännön esimerkkien avulla. Osallistujat saavatkin valmennuksesta tietoa, inspiraatiota, työkaluja ja vertaisverkoston oman työn tueksi. Kevään 2023 valmennuksessa kuulimme monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ohella yritysesimerkkejä mm. Tokmannilta, L&T:ltä, Kiillolta, Kotipizzalta ja Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilta. 

Mitä hyötyä on valmennuksesta?

Kevään 2023 Yritysjohdon vastuullisuusvalmennukseen osallistuja, yli 800 henkilöä työllistävän MSK Groupin HR- ja viestintäjohtaja Tero Yliselä, suosittelee valmennusta.

“Toimiessamme isojen globaalien brändien kanssa on kaikesta huomannut vastuullisuuteen liittyvien vaateiden lisääntyvän valtavaa tahtia. Asiakasvaatimusten ohella myös EU:sta lähivuosien aikana tulevat lakisääteiset vastuullisuusvaatimukset tulevat haastamaan organisaatioita toimialasta riippumatta. Keskuskauppakamarin vastuullisuusvalmennuksessa sain valtavasti lisäymmärrystä, mihin pitää kiinnittää huomiota heti ja mitä asioita on syytä seurata. Suosittelen valmennusta johtajille vastuualueesta riippumatta, koska tulevat vaatimukset tulevat koskettamaan jokaista”, sanoo Yliselä.

Ilmoittaudu mukaan syksyn valmennukseen

Seuraava Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus alkaa elokuun lopussa 2023. Pulpetit ovat jo täyttymässä vauhdilla, joten nyt on hyvä hetki ilmoittautua mukaan ja liittyä osaksi valmennuksen vertaisverkostoa. 

 

Kategoriat:Vastuullisuus, Anne Vanhala